Dzień nauczyciela

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Prezydium Rady oraz członkowie Polskiej Izby Motoryzacji składają Państwu podziękowania za wysiłek...

Spotkanie dotyczące wypracowania propozycji rekomendacji do zmian w prawie oświatowym

Uprzejmie informujemy, że spotkanie dotyczące wypracowania propozycji rekomendacji do zmian w prawie oświatowym Odbędzie się: 9.01.2020 r. (czwartek) przy ul. Grażyny 15 w...

Spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji -  Dualny system...

Zapytanie ofertowe 5/2019

Polska Izba Motoryzacji poszukuje Autora Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w szkołach objętych...

Podsumowanie spotkania autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

w dniu 10 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez...

Spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia), 10.07.2019

Spotkanie autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji -  Dualny system kształcenia...

Zapytanie ofertowe 3/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 12 autorów do opracowania załącznika modelowego programu pnz dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej.   Załącznik do programu pnz dla...

Zapytanie ofertowe 2/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 12 autorów do opracowania matrycy dostosowującej treści programów pnz do narzędzi weryfikacji zasad zapewniania jakości dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej. Matryca dla grupy zawodów...

Ruszył pilotaż „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

W dniu 29.04.2019 r. Polska Izba Motoryzacji otrzymała z Instytucji Pośredniczącej MEN ostatnią pozytywną opinię eksperta zewnętrznego dotyczącą modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu, opracowanego...

Podsumowanie Spotkania informacyjnego dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej...

w dniu 23 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół, którzy zadeklarowali gotowość uczestniczenia w pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki...

Obecnie trwa spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w ramach projektu realizowanego...

Spotkanie informacyjne dla Szkół dot. pilotażu 23.01.2019 r.

23.01.2019 w Warszawie, Hotel Warsaw Plaza ul. Łączyny 5 w godz. 10.00 - 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne „Pilotaż modelowego programu realizacji praktycznej nauki...

22.01.2019 spotkanie warsztatowe autorów modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz autorów zasad zapewnienia jakości...

W ramach projektu realizowanego przez Polska Izbę Motoryzacji „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, Konkurs nr POWR. 02.15.00-IP.02-00-001/18 w dniu 22.01.2019 r. zaplanowaliśmy spotkanie...

List polecający

PILOTAŻ DLA SZKÓŁ – Zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo, Zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w realizację projektu Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...