Członkostwo PIM

KTO MOŻE BYĆ NASZYM CZŁONKIEM

Członkiem Polskiej Izby Motoryzacji może zostać każda osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność gospodarczą oraz stowarzyszenie zarejestrowane w Polsce.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

  • Otrzymanie certyfikatu członka PIM honorowanego mi.in. przez Instytucje przyznające dofinansowanie;
  • Możliwość posługiwania się tytułem „Członek Polskiej Izby Motoryzacji” w kontaktach krajowych i zagranicznych;
  • Możliwość opublikowania artykułu eksperckiego w wydawanych czasopismach oraz na stronie www.pim.pl;
  • Możliwość otrzymania rekomendacji rynkowej udzielonej przez Polską Izbę Motoryzacji;
  • Możliwość otrzymania zaświadczenia o członkostwie w PIM;
  • Możliwość używania znaku PIM (wymagana pisemna zgoda) oraz informacji o przynależności do Stowarzyszenia we własnych materiałach informacyjnych i reklamowych;
  • Udział w spotkaniach Dywizji Dostawców (2 x w roku) po preferencyjnych kosztach uczestnictwa + możliwość wystąpienia podczas spotkania (sponsoring) dla firm członkowskich.
  • Dla Członków możliwa dystrybucja materiałów podczas spotkań, szkoleń (np. ulotka ) – bezpłatnie;
  • Członkowie PIM zapisywani są na w/w spotkania, szkolenia na bardziej preferencyjnych warunkach (możliwość zgłoszeń w końcowym terminie a także pierwszeństwo kolejności zapisów);
  • Możliwość zorganizowania Spotkania w firmie członkowskiej – bezpłatnie (ewentualne koszty po stronie firmy członkowskiej dotyczą np. poczęstunku dla odwiedzających);
  • Udział w szkoleniach po preferencyjnych kosztach uczestnictwa;
  • Udział w AutoEvent (Największej Dorocznej Konferencji Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce, www.autoevent.pl ), na preferencyjnych warunkach cenowych pierwszeństwo podczas zapisów a także preferencyjne warunki uczestnictwa (np. pomoc w kojarzeniu firm podczas Konferencji)
  • Udział w specjalnych spotkaniach B2B organizowanych podczas Spotkań Dostawców a także podczas Konferencji AutoEvent – nieodpłatnie;
  • Warunki Sponsoringu a także możliwych działań marketingowych na preferencyjnych warunkach (w zależności od zamówienia);
  • Pomoc w kojarzeniu firmy Członkowskiej z potencjalnymi klientami (w zależności od potrzeb i skali);
  • Prezentacja sylwetki członka PIM w internetowym serwisie www.pim.pl;
  • Możliwość przesłania informacji w formie elektronicznej do wszystkich członków Izby o zakresie działalności nowej firmy członkowskiej wraz z danymi teleadresowymi;
  • Otrzymywanie elektronicznego newslettera zawierającego informacje na temat wydarzeń gospodarczych, działalności Izby, korzystania ze szkoleń, wyjazdów studyjnych, giełd kooperacyjnych organizowanych w ramach projektów realizowanych przez Izbę lub instytucje/firmy współpracujące z Izbą;
  • Otrzymywanie ofert kooperacyjnych z kraju i zagranicy;
  • Otrzymywanie zapytań ofertowych, informacji o przetargach;
  • Wysyłanie zapytań ofertowych w imieniu firmy członkowskiej do instytucji zagranicznych współpracujących z PIM;
  • Możliwość zgłoszenia za pośrednictwem Izby udziału w targach dla przedsiębiorców;
  • Możliwość kształtowania oferty usługowej Izby poprzez składanie propozycji nowych wydarzeń i projektów;
  • Dystrybucja materiałów promocyjnych firm członkowskich podczas targów i wystaw;
  • Możliwość korzystania z Platformy wymiany informacji między pracodawcami a praktykantami/stażystami/ osobami poszukującymi pracy;
  • Możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, organizowanych przez Izbę lub pod jej patronatem;
  • Otrzymanie wsparcia merytorycznego ze strony PIM;
  • Poradnictwo telefoniczne;
  • Pełny, bezpłatny wpis do Katalogu Producentów Części i Komponentów oraz na stronie PIM www.pim.pl;
  • Bezpłatne zamieszczanie na stronach Izby ogłoszeń, informacji o Państwa ofertach specjalnych czy wydarzeniach branżowych;
 • Logotyp na stronie PIM www.pim.pl;

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W RAMACH:

STRONY WWW.PIM.PL

 • Możliwość zamieszczania informacji o firmie na stronie www.pim.pl (preferowane informacje merytoryczne lub dotyczące rozwoju czy inwestycji firmy)
 • Możliwość umieszczenia logotypu firmy podpiętym linkiem firmy w pasku przewijającym się na stronie PIM

BIULETYN PIM
Możliwość zamieszczania informacji o firmie BIULETYNIE PIM – członkowie- nieodpłatnie (preferowane informacje merytoryczne lub dotyczące rozwoju czy inwestycji firmy). Biuletyn  rozsyłany 1-2 razy w tygodniu ( około 4700 subskrybentów).

INNE
Możliwość zorganizowania za pośrednictwem biura PIM (kompleksowa usługa): Konferencji, szkoleń, gali, wydarzeń specjalnych, bankietów, imprez Firmowych,  imprez tematycznych i innych.

Korzyści_z_członkostwa_w_PIM

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PIM

WYPEŁNIJ

PRZEŚLIJ dokumenty pocztą wraz z:

 • Statut PIM oraz Uchwałę Rady PIM – podpisane z adnotacją – „zapoznałem się „
 • Deklarację przynależności oraz Oświadczenie
 • Kopią świadectwa o rejestracji działalności gospodarczej
 • Kopią zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 • Kopią nadania numeru NIP

KONTAKT:

więcej informacji: Monika Gołoś 22 845 01 40; monika@pim.org.pl