Członkostwo PIM

KTO MOŻE BYĆ NASZYM CZŁONKIEM

Członkiem Polskiej Izby Motoryzacji może zostać każda osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność gospodarczą oraz stowarzyszenie zarejestrowane w Polsce.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

WYPEŁNIJ

PRZEŚLIJ dokumenty pocztą lub email :

  • Statut PIM oraz Uchwałę  – podpisane z adnotacją – „zapoznałem się „
  • Deklarację przynależności oraz Oświadczenie
  • Kopią świadectwa o rejestracji działalności gospodarczej
  • Kopią zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
  • Kopią nadania numeru NIP

KONTAKT:

więcej informacji: telefon 22 845 01 40; sekretariat@pim.org.pl