Strona główna Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Zaproszenie na debatę Zarządzanie HR w oparciu o kompetencje a ZSK

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji Zarządzanie HR w oparciu o kompetencje a Zintegrowany System Kwalifikacji,...

Spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji -  Dualny system...

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Autora Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego programu realizacji...

Polska Izba Motoryzacji poszukuje Autora Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w szkołach objętych...

Szacowanie wartości zamówienia 5/2019 – Autor do opracowania Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie       1 godziny pracy dla 1 autora zadania, polegającego na opracowaniu...

Podsumowanie spotkania autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

w dniu 10 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez...

Spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia), 10.07.2019

Spotkanie autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji -  Dualny system kształcenia...

Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora załącznika do programu pnz

Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora załącznika do programu pnzPobierz O wynikach rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni mailowo do...

Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora matrycy (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora matrycyPobierz O wynikach rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni mailowo do dnia 7.06.2019

Zapytanie dotyczące rozeznania rynku 4/2019 organizacja spotkania

Polska Izba Motoryzacji w ramach projektu "Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Ruszył pilotaż “Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

W dniu 29.04.2019 r. Polska Izba Motoryzacji otrzymała z Instytucji Pośredniczącej MEN ostatnią pozytywną opinię eksperta zewnętrznego dotyczącą modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu, opracowanego...

Szacowanie wartości zamówienia 3/2019 – 12 autorów do opracowania załącznika do modelowego programu pnz...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie       1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego...

Szacowanie wartości zamówienia 2/2019 – 12 autorów do opracowania matrycy dostosowującej treści programów pnz...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego...

Szacowanie wartości zamówienia 1/2019 – 16 autorów do opracowania Raportu z monitorowania wdrażania modelowego...

16 autorów do opracowania Raportu z monitorowania wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, w okresie II półrocza roku szkolnego 2018/2019 w szkołach...

Podsumowanie Spotkania informacyjnego dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej...

w dniu 23 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół, którzy zadeklarowali gotowość uczestniczenia w pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki...

Obecnie trwa spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w ramach projektu realizowanego...