Strona główna Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Czy mamy w Polsce w szkołach skuteczne doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej jest bardzo potrzebne, ale nie jest skutecznie prowadzone i w większości przypadków nie pomaga uczniom w wyborze...

Dzień nauczyciela

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Prezydium Rady oraz członkowie Polskiej Izby Motoryzacji składają Państwu podziękowania za wysiłek...

Zapytanie ofertowe 7/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 6 autorów do opracowania rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego zawodów z branży motoryzacyjnej. Rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego...

Szacowanie wartości zamówienia 7/2019 – 6 Autorów do opracowania rekomendacji do zmian przepisów prawa...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 6 autorów zadania, polegającego...

Spotkanie dotyczące wypracowania propozycji rekomendacji do zmian w prawie oświatowym

Uprzejmie informujemy, że spotkanie dotyczące wypracowania propozycji rekomendacji do zmian w prawie oświatowym Odbędzie się: 9.01.2020 r. (czwartek) przy ul. Grażyny 15 w...

Szacowanie wartości zamówienia 6/2019 – korekta i redakcja językowa

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów korekty i redakcji językowej treści opracowania -...

Zaproszenie na debatę Zarządzanie HR w oparciu o kompetencje a ZSK

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji Zarządzanie HR w oparciu o kompetencje a Zintegrowany System Kwalifikacji,...

Spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji -  Dualny system...

Zapytanie ofertowe 5/2019

Polska Izba Motoryzacji poszukuje Autora Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w szkołach objętych...

Szacowanie wartości zamówienia 5/2019 – Autor do opracowania Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie       1 godziny pracy dla 1 autora zadania, polegającego na opracowaniu...

Podsumowanie spotkania autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

w dniu 10 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez...

Spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia), 10.07.2019

Spotkanie autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji -  Dualny system kształcenia...

Zapytanie ofertowe 3/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 12 autorów do opracowania załącznika modelowego programu pnz dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej.   Załącznik do programu pnz dla...

Zapytanie ofertowe 2/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 12 autorów do opracowania matrycy dostosowującej treści programów pnz do narzędzi weryfikacji zasad zapewniania jakości dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej. Matryca dla grupy zawodów...

Zapytanie dotyczące rozeznania rynku 4/2019 organizacja spotkania

Polska Izba Motoryzacji w ramach projektu "Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...