Spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia), 10.07.2019

Spotkanie autorów

MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji –  Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej. Konkurs nr POWR. 02.15.00-IP.02-00-001/18.

MIEJSCE SPOTKANIA


Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem”

SALA KOLEGIALNA I Piętro

HARMONOGRAM

9.30 – 10.00    Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10.00 – 11.30  Sesja plenarna Jakość kształcenia zawodowego w kontekście zaleceń unijnych i krajowych oraz rozwiązań wypracowanych w projekcie TRIFT. Wytyczne konkursowe MEN do opracowania matrycy

        Przykłady opracowań narzędzi do monitorowania jakości pracy w przedsiębiorstwach.

11.30 – 12.00    Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Zajęcia warsztatowe – Analiza doświadczeń oraz przykładów macierzy kompetencji. Dyskusja nad wyborem koncepcji realizacji zadania

13.30 – 14.30    Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00  Zajęcia warsztatowe – wstępne prace zgodnie z przyjętą koncepcją dotyczącą opracowania matrycy, jako narzędzia służącego monitorowaniu jakości kształcenia praktycznego w branży motoryzacyjnej

16.00 – 17.00 Podsumowanie spotkania. Sprawy organizacyjne