O nas

Polska Izba Motoryzacji

Polska Izba Motoryzacji jest organizacją samorządu gospodarczego zarejestrowaną na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych. Powstała w 1994 roku i skupia przedstawicieli szeroko rozumianego lobby sektora motoryzacyjnego. Zrzeszamy zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa i stowarzyszenia działające w Polsce.
Polska Izba Motoryzacji dociera do:

 • dealerów samochodów,
 • autoryzowanych i nieautoryzowanych stacji obsługi,
 • producentów części i komponentów (przemysł motoryzacyjny),
 • producentów i dystrybutorów wyposażenia warsztatów,
 • organizacji eksperckich,
 • firm certyfikacyjnych,
 • importerów/ producentów, serwisów i dealerów jednośladów,
 • stowarzyszeń skupiających firmy sektora motoryzacyjnego,
 • mediów motoryzacyjnych oraz stowarzyszeń skupiających firmy sektora motoryzacyjnego.

Członkostwo w PIM to przede wszystkim korzyści wynikające z pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych, najnowszych informacji dotyczących rynku motoryzacyjnego jak i wymiany doświadczeń.

Podczas spotkań, konferencji i szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Motoryzacji Członkowie mają możliwość bezpłatnej dystrybucji swoich materiałów promocyjnych. Udział we wszystkich spotkaniach odbywa się na bardzo preferencyjnych warunkach.

AutoEvent – Doroczna konferencja przemysły motoryzacyjnego.

Polska Izba Motoryzacji od 2005 roku organizuje merytoryczną Konferencję dedykowaną sektorowi przemysłu motoryzacyjnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

To trzydniowe wydarzenie przyciąga średnio 300 uczestników. Obfituje w wykłady merytoryczne, rozmowy kooperacyjne B2B, wystawę branżową i pokazy samochodów, również z silnikami alternatywnymi. Rozstrzygany jest również plebiscyty w kategoriach „Inwestycja Roku” oraz „Menedżer Roku”. Partnerami strategicznymi są m.in. ministerstwa, strefy ekonomiczne, firmy doradcze i analityczne. AutoEvent to wydarzenie rangi międzynarodowej i na stałe wpisane do kalendarza spotkań przedsiębiorców przemysłu motoryzacyjnego w Polsce jak i w Europie, co potwierdzają nie tylko opinie uczestników, ale również obecność zaproszonych gości.
AutoEvent to przede wszystkim:

 • rozmowy B2B,
 • wystawa branżowa,
 • biznesowe kontakty,
 • spotkanie profesjonalistów z branży (Polska i Świat),
 • najnowsze strategie i trendy.

AutoEvent jest spotkaniem gwarantującym kontrakty, ponieważ uczestniczą w nim osoby zarządzające największymi fabrykami pojazdów w Polsce, przedstawiciele działów zakupów a także najwięksi producenci części, komponentów jak i dostawcy usług dla branży.

Polska Platforma Technologiczna Transportu Ekologicznego

Polska Izba Motoryzacji jest również koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Ekologicznego. Celem działań Platformy jest wdrażanie innowacyjnych i ekologicznych technologii w transporcie drogowym oraz szynowym, prace nad udoskonalaniem tradycyjnych silników spalinowych oraz rozwój napędów alternatywnych np. hybrydowych, elektrycznych czy gazowych.

Ponadto podejmowane są działania lobbingowe, których celem jest wprowadzenie w życie rozwiązań infrastrukturalnych, drogowych, fiskalnych – przyjaznych pojazdom ekologicznym oraz działania o charakterze informacyjnym, wizerunkowym, promocyjnym w społeczeństwie, samorządach lokalnych, etc.
Przy Izbie funkcjonuje też Sekcja Pojazdów Ekologicznych, której członkami są głównie producenci i importerzy samochodów elektrycznych.

Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Spotkanie to adresowane jest do dealerów, serwisów blacharsko-lakierniczych i mechanicznych, zarówno autoryzowanych jak i nieautoryzowanych, Towarzystw Ubezpieczeniowych, rzeczoznawców, likwidatorów szkód i biegłych sądowych. Celem konferencji jest poruszanie zagadnień, nierzadko kontrowersyjnych, które stanowią czasem zarzewie niejasności między serwisami a firmami ubezpieczeniowymi. Jednak cel jaki przyświeca organizatorowi – Polskiej Izbie Motoryzacji – jest wspólne wypracowywanie stanowisk i szukanie kompromisów we współpracy serwisów i ubezpieczycieli.

Ponadto Polska Izba Motoryzacji bierze udział w takich projektach/ programach/ wydarzeniach jak:

 • KomCerMet,
 • opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń,
 • Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej,
 • organizacja wystaw promujących pojazdy z napędami alternatywnymi, w tym elektrycznymi,

Izba blisko współpracuje z:

Zarząd

Rada (do 15 osób sprawujących społeczne funkcje, którzy z własnego grona wybierają Prezydium Rady)

Rada Polskiej Izby Motoryzacji

 1. Roman Kantorski – Prezes Izby
 2. Janusz Kobus – Wiceprezes
 3. Bożena Oleksy – Wiceprezes
 4. Waldemar Mrówczyński – Wiceprezes
 5. Tomasz Wronowski – Sekretarz Prezydium Rady
 6. Andrzej Walewski – Członek Prezydium Rady
 7. Jerzy Łęczycki
 8. Mirosław Majda
 9. Marek Stępień
 10. Paweł Gos
 11. Jerzy Cieślar

Komisja Rewizyjna

 1. Beata Półtorak
 2. Andrzej Kokoszczyński
 3. Janusz Szcześniak

Komisja Rozjemcza

 1. Tomasz Kuszła
 2. Jarosław Jaśkiewicz
 3. Jacek Ochocki

Polska Izba Motoryzacji,

tel. (22) 845-01-40, (22) 646-08-18
fax. (22) 350-7-350
ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa
NIP 521-108-50-36
REGON 010919327
KRS 0000114514
Konto: ING Bank Śląski 23 1050 1054 1000 0005 0149 0981