O nas

Polska Izba Motoryzacji

Polska Izba Motoryzacji jest organizacją samorządu gospodarczego zarejestrowaną na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych. Powstała w 1994 roku i skupia przedstawicieli szeroko rozumianego lobby sektora motoryzacyjnego. Zrzeszamy zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa i stowarzyszenia działające w Polsce.
Polska Izba Motoryzacji dociera do:

 • dealerów samochodów,
 • autoryzowanych i nieautoryzowanych stacji obsługi,
 • producentów części i komponentów (przemysł motoryzacyjny),
 • producentów i dystrybutorów wyposażenia warsztatów,
 • organizacji eksperckich,
 • firm certyfikacyjnych,
 • importerów/ producentów, serwisów i dealerów jednośladów,
 • stowarzyszeń skupiających firmy sektora motoryzacyjnego,
 • mediów motoryzacyjnych oraz stowarzyszeń skupiających firmy sektora motoryzacyjnego.

Członkostwo w PIM to przede wszystkim korzyści wynikające z pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych, najnowszych informacji dotyczących rynku motoryzacyjnego jak i wymiany doświadczeń.

Podczas spotkań, konferencji i szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Motoryzacji Członkowie mają możliwość bezpłatnej dystrybucji swoich materiałów promocyjnych. Udział we wszystkich spotkaniach odbywa się na bardzo preferencyjnych warunkach.

AutoEvent – Doroczna konferencja przemysły motoryzacyjnego.

Polska Izba Motoryzacji od 2005 roku organizuje merytoryczną Konferencję dedykowaną sektorowi przemysłu motoryzacyjnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

To trzydniowe wydarzenie przyciąga średnio 300 uczestników. Obfituje w wykłady merytoryczne, rozmowy kooperacyjne B2B, wystawę branżową i pokazy samochodów, również z silnikami alternatywnymi. Rozstrzygany jest również plebiscyty w kategoriach „Inwestycja Roku” oraz „Menedżer Roku”. Partnerami strategicznymi są m.in. ministerstwa, strefy ekonomiczne, firmy doradcze i analityczne. AutoEvent to wydarzenie rangi międzynarodowej i na stałe wpisane do kalendarza spotkań przedsiębiorców przemysłu motoryzacyjnego w Polsce jak i w Europie, co potwierdzają nie tylko opinie uczestników, ale również obecność zaproszonych gości.
AutoEvent to przede wszystkim:

 • rozmowy B2B,
 • wystawa branżowa,
 • biznesowe kontakty,
 • spotkanie profesjonalistów z branży (Polska i Świat),
 • najnowsze strategie i trendy.

AutoEvent jest spotkaniem gwarantującym kontrakty, ponieważ uczestniczą w nim osoby zarządzające największymi fabrykami pojazdów w Polsce, przedstawiciele działów zakupów a także najwięksi producenci części, komponentów jak i dostawcy usług dla branży.

Polska Platforma Technologiczna Transportu Ekologicznego

Polska Izba Motoryzacji jest również koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Ekologicznego. Celem działań Platformy jest wdrażanie innowacyjnych i ekologicznych technologii w transporcie drogowym oraz szynowym, prace nad udoskonalaniem tradycyjnych silników spalinowych oraz rozwój napędów alternatywnych np. hybrydowych, elektrycznych czy gazowych.

Ponadto podejmowane są działania lobbingowe, których celem jest wprowadzenie w życie rozwiązań infrastrukturalnych, drogowych, fiskalnych – przyjaznych pojazdom ekologicznym oraz działania o charakterze informacyjnym, wizerunkowym, promocyjnym w społeczeństwie, samorządach lokalnych, etc.
Przy Izbie funkcjonuje też Sekcja Pojazdów Ekologicznych, której członkami są głównie producenci i importerzy samochodów elektrycznych.

Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Spotkanie to adresowane jest do dealerów, serwisów blacharsko-lakierniczych i mechanicznych, zarówno autoryzowanych jak i nieautoryzowanych, Towarzystw Ubezpieczeniowych, rzeczoznawców, likwidatorów szkód i biegłych sądowych. Celem konferencji jest poruszanie zagadnień, nierzadko kontrowersyjnych, które stanowią czasem zarzewie niejasności między serwisami a firmami ubezpieczeniowymi. Jednak cel jaki przyświeca organizatorowi – Polskiej Izbie Motoryzacji – jest wspólne wypracowywanie stanowisk i szukanie kompromisów we współpracy serwisów i ubezpieczycieli.

Ponadto Polska Izba Motoryzacji bierze udział w takich projektach/ programach/ wydarzeniach jak:

 • opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń,
 • jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej,
 • organizuje wystawy promujące pojazdy z napędami alternatywnymi, w tym elektrycznymi,

Izba blisko współpracuje z:

Zarząd

Rada – 13 osób sprawujących społeczne funkcje, którzy z własnego grona wybierają Prezydium Rady

PREZYDIUM RADY:

 1. Janusz Kobus – Prezes Izby
 2. Bożena Oleksy – Wiceprezes
 3. Waldemar Mrówczyński – Wiceprezes
 4. Tomasz Wronowski – Sekretarz Prezydium Rady
 5. Roman Kantorski – Członek Prezydium Rady – Prezes Honorowy
 6. Justyna Radek – Członek Prezydium Rady

RADA IZBY:

 1. Roman Kantorski, Prezes Honorowy PIM
 2. Janusz Kobus, Pilkington Automotive Poland. Sp. z o.o.
 3. Tomasz Kuszła, Spółdzielnia „Pionier”
 4. Henryk Michalik, MICHAEL Teresa Michalik
 5. Waldemar Mrówczyński URSYN CAR Sp. z o.o.
 6. Bożena Oleksy, FS NOMIA
 7. Jacek Opala, EXACT SYSTEMS Sp. z o.o.
 8. Justyna Radek, Kancelaria Radcy Prawnego – Justyna Radek
 9. Maciej Rujner, Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 10. Paweł Stefański, BALLUFF Sp. z o.o.
 11. Marek Stępień, Polski Związek Motorowy
 12. Łukasz Szarama, AUTO-COMPLEX Łukasz Szarama
 13. Tomasz Wronowski, Mawro

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Beata Półtorak
 2. Janusz Szcześniak
 3. Andrzej Kokoszczyński

KOMISJA ROZJEMCZA

 1. Jacek Ochocki, PPHU BEJ-POL
 2. Łukasz Orzychowski, TRANSPORTICO s.c.
 3. Agata Piasecka-Gawdzis, GRUPA CSV

Polska Izba Motoryzacji,

tel. (22) 845-01-40, (22) 646-08-18
fax. (22) 350-7-350
ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa
NIP 521-108-50-36
REGON 010919327
KRS 0000114514
Konto: ING Bank Śląski 23 1050 1054 1000 0005 0149 0981