Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji

XVIII EDYCJA 2021/2022

Projekt jest realizowany nieprzerwanie od 2003 r. wspólnie ze Szkołą Główną Handlową. Przez ostatnich 17 lat Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji ukończyło ponad 600 osób, które na co dzień piastują najwyższe stanowiska w branży. Wśród naszych absolwentów znajdują się takie osoby jak:

  •  Dyrektorzy Sieci Sprzedaży czołowych importerów samochodów w Polsce,
  • Właściciele, osoby zarządzające dealerstwami/warsztatami jedno i multibrandowymi a także,
  • Dyrektorzy fabryk, szefowie działów firm produkujących części i komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego.

Udział w studiach to nie tylko duża dawka wiedzy od najlepszych profesorów uczelni SGH oraz Ekspertów z branży ale przede wszystkim możliwość nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych i szansa na wymianę cennych doświadczeń. Stale utrzymujące się wysokie zainteresowanie studiami to dowód, że osoby z branży chcą podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę.

Gorąco zapraszamy na jedyne takie studia w Polsce!

UWAGA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym polskim działaczom gospodarczym potrzebna jest umiejętność analizy rynku w wymiarze globalnym i europejskim, umiejętność nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim.

KORZYŚCI

Ukończenie Studiów zapewnia:

    • Zdobycie i udoskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, konstruowania biznesplanu, tworzenia planów marketingowych, zarządzania projektami, planowania własnego czasu i profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych,
    • Zdobycie prestiżowego dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej,
      Wejście do elity menedżerów motoryzacji w Polsce.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem lub przygotowujących się do zarządzania firmą motoryzacyjną (stacją dealerską, stacją serwisową, firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi), a więc prezesów firm, właścicieli i dyrektorów, głównych księgowych, a także kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Studia będą trwały dwa semestry i zakończą się obroną pracy dyplomowej. Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych sesji (sobota, niedziela), oraz jednej sesji poświęconej obronom prac dyplomowych. Uczestnicy w ramach czesnego otrzymują komplet materiałów i literatury specjalistycznej. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2020 roku. Większość zajęć na Studiach prowadzona jest metodą warsztatową. Słuchacze w małych grupach prowadzą prace analityczne i projektowe w oparciu o materiały dotyczącego światowego, europejskiego i polskiego rynku motoryzacyjnego.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem zaliczenia Studiów i uzyskania świadectwa ​będzie, poza obecnością na zajęciach, przygotowanie indywidualnej bądź zespołowej pracy końcowej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w branży motoryzacyjnej i jej obrona. Po spełnieniu wszystkich wymogów słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów wraz z odpisami.

REKRUTACJA

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH

Wymagane dokumenty:

Oryginały powyższych dokumentów należy dostarczyć do biura PIM osobiście bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres:

Polska Izba Motoryzacji

ul. Grażyny 15, pok. 232

02-548 Warszawa

CZESNE

Opłata za całość studiów: 7 500 zł.

Zakład pracy  – wpłata jednorazowa; dla osób indywidualnych możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata płatna do 30 października 2021 r. – 5000 zł, druga rata płatna do 1 marca 2022 r. – 2500 zł.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów w języku polskim.

Numer konta do wpłaty generowany jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP)​.
Uwaga:

Zajęcia stacjonarnie odbywają się w soboty i niedziele, średnio raz w miesiącu w godzinach: sobota: 9:00-16:00, niedziela 8.00-15.00 w budynku SGH – al. Niepodległości 128 (róg ul. Madalińskiego).

TERMINY SESJI

XVIII edycji Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Motoryzacji

Nr zjazdu Termin
Zjazd 1 27.11.2021
28.11.2021
Zjazd 2 11.12.2021
12.12.2021
Zjazd 3 15.01.2022
16.01.2022
Zjazd 4 05.02.2022
06.02.2022
Zjazd 5 26.02.2022
27.02.2022
Zjazd 6 19.03.2022
20.03.2022
Zjazd 7 23.04.2022
24.04.2022
Zjazd 8 21.05.2022
22.05.2022
Zjazd 9 11.06.2022
12.06.2022
Zjazd 10 02.07.2022
03.07.2022

Mapka Kampusu dostępna jest w plikach do pobrania na górze strony.

Hotele, pokoje w pobliżu SGH:

Pokoje gościnne – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem” ul. Grażyny 13/15

Hotel Reytan – ul. Tadeusza Rejtana 6

Hotel Karat – ul. Słoneczna 37

Polska Izba Motoryzacji

ul. Grażyny 13

02-548 Warszawa
Tel. (22) 845 01 40
e-mail: rosik@pim.org.pl; szkoleni@pim.org.pl

Osoba odpowiedzialna za projekt: Ewa Rosik