Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji

XVII EDYCJA 2020/2021

Projekt jest realizowany nieprzerwanie od 2003 r. wspólnie ze Szkołą Główną Handlową. Przez ostatnich 16 lat Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji ukończyło ponad 600 osób, które na co dzień piastują najwyższe stanowiska w branży. Wśród naszych absolwentów znajdują się takie osoby jak:

– Dyrektorzy Sieci Sprzedaży czołowych importerów samochodów w Polsce,

– Właściciele, osoby zarządzające dealerstwami/warsztatami jedno i multibrandowymi a także,

– Dyrektorzy fabryk, szefowie działów firm produkujących części i komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego.

Udział w studiach to nie tylko duża dawka wiedzy od najlepszych profesorów uczelni SGH oraz Expertów z branży ale przede wszystkim możliwość nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych i szansa na wymianę cennych doświadczeń. Stale utrzymujące się wysokie zainteresowanie studiami to dowód, że osoby z branży chcą podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę.

Gorąco zapraszamy na jedyne takie studia w Polsce!

UWAGA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym polskim działaczom gospodarczym potrzebna jest umiejętność analizy rynku w wymiarze globalnym i europejskim, umiejętność nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim.

KORZYŚCI

Ukończenie Studiów zapewnia:

  • Zdobycie i udoskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, konstruowania biznesplanu, tworzenia planów marketingowych, zarządzania projektami, planowania własnego czasu i profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych,
  • Zdobycie prestiżowego dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej,
   Wejście do elity menedżerów motoryzacji w Polsce.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem lub przygotowujących się do zarządzania firmą motoryzacyjną (stacją dealerską, stacją serwisową, firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi), a więc prezesów firm, właścicieli i dyrektorów, głównych księgowych, a także kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Studia będą trwały dwa semestry i zakończą się obroną pracy dyplomowej. Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych sesji (sobota, niedziela), oraz jednej sesji poświęconej obronom prac dyplomowych. Uczestnicy w ramach czesnego otrzymują komplet materiałów i literatury specjalistycznej. Zajęcia rozpoczną się w październiku/listopadzie 2020 roku. Większość zajęć na Studiach prowadzona jest metodą warsztatową. Słuchacze w małych grupach prowadzą prace analityczne i projektowe w oparciu o materiały dotyczącego światowego, europejskiego i polskiego rynku motoryzacyjnego.

ODPŁATNOŚCI

Opłata za całość studiów: 7500,00 zł
(Możliwość wpłaty w dwóch ratach po podpisaniu umowy o odpłatności z SGH na I zajęciach, w których jest zobowiązanie do zapłaty II raty) Pierwsza rata płatna do 31 października 2020 roku – 5000 zł, druga rata płatna do 15 lutego 2021 r. – 2500 zł). Numer konta i dane do przelewów zostaną wygenerowane gdy słuchacz zapisze się w systemie elektronicznym:

Link do systemu dostępny będzie w marcu 2020 r.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Zasady rekrutacji

 • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie osobiście lub pocztą kompletu dokumentów do Polskiej Izby Motoryzacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • życiorys lub CV,
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej szkoły w oryginale (dyplom licencjata, inżyniera, magistra),
 • 1 fotografia

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do biura PIM osobiście bądź za pośrednictwem kuriera na adres:

Polska Izba Motoryzacji

ul. Grażyny 15, pok. 232

02-548 Warszawa

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio raz w miesiącu w godzinach 9:00-16:00 w budynku SGH – al. Niepodległości 128 (róg ul. Madalińskiego).

HARMONOGRAM
PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DLA MENEDŻERÓW MOTORYZACJI XVI EDYCJA (2019)
Nr zjazdu Termin Tematyka
Zjazd 1 23.11.2019 Uroczysta Inauguracja
Analiza strategiczna branży motoryzacyjnej
24.11.2019 Analiza strategiczna branży motoryzacyjnej
Zjazd 2 14.12.2019 r. Strategie marketingowe
15.12.2019 Zarządzanie relacjami z klientami
Zjazd 3 18.01.2020 Kierowanie ludźmi
19.01.2020 Zarządzanie w kryzysie
Zjazd 4 15.02.2020 Strategie rozwoju i konkurencji
16.02.2020 Strategie rozwoju i konkurencji
Zjazd 5 7.03.2020 Zarządzanie finansami/ Budżetowanie
8.03.2020 Zarządzanie finansami/ Budżetowanie
Zjazd 6 4.04.2020 Budżetowanie/ Biznesplan
5.04.2020 Budżetowanie/ Biznesplan
Zjazd 7 25.04.2020 Zarządzanie procesami
26.04.2020 Zarządzanie czasem
Zjazd 8 16.05.2020 Zarządzanie projektami
17.05.2020 Zarządzanie marką
Zjazd 9 13.06.2020 Autoprezentacja/ Techniki menedżerskie
14.06.2020 Negocjacje
Zjazd 10 4.07.2020 Wdrażanie strategii
5.07.2020 Uroczyste zakończenie studiów

Mapka Kampusu dostępna jest w plikach do pobrania na górze strony.

Hotele, pokoje w pobliżu SGH:

Pokoje gościnne – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS “Społem” ul. Grażyny 13/15

Hotel Reytan – ul. Tadeusza Rejtana 6

Hotel Karat – ul. Słoneczna 37

Polska Izba Motoryzacji

ul. Grażyny 13

02-548 Warszawa
Tel. (22) 845 01 40, 646 08 18
e-mail: rosik@pim.org.pl; studia@pim.org.pl

Osoba odpowiedzialna za projekt: Ewa Rosik