Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji

XX EDYCJA 2023/2024

Serdecznie zapraszamy na Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji organizowane przez Instytut Zarządzania SGH wspólnie z Polską Izbą Motoryzacji. Pierwsza edycja studiów odbyła się w 2004 roku i od tego czasu regularnie co roku uruchamiana jest kolejna edycja. Niesłabnące zainteresowanie studiami zawdzięczamy połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznym podejściem, zaangażowaniu nie tylko najlepszych wykładowców SGH, ale również praktyków z branży motoryzacyjnej rekomendowanych przez PIM oraz ciągłej ewolucji programów uwzględniającej oczekiwania słuchaczy i zmieniające się wyzwania stojące przed menedżerami branży motoryzacyjnej.

 

 

DLACZEGO WARTO

 
Studia skierowane są przede wszystkim do kadry kierowniczej oraz specjalistów i właścicieli przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.
Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym polskim działaczom gospodarczym dostarczona zostanie wiedza z zakresu analizy rynku w wymiarze globalnym i europejskim, nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim.
Uczestnicy studiów poznają także praktyczne zasady poruszania się po europejskim rynku finansowym oraz korzystania z funduszy strukturalnych Unii.
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH
 
 

Wymagane dokumenty:

CZESNE

​Opłata za całość studiów: 8 500,00 zł. Zakład pracy  – wpłata jednorazowa; dla osób indywidualnych możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie – 5000 zł, druga rata płatna do 19 lutego 2024 r. – 3 500,00 zł. Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów w języku polskim.
 
Numer konta
Numer konta do wpłaty generowany jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP)​.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem zaliczenia Studiów i uzyskania świadectwa ​będzie, poza obecnością na zajęciach, przygotowanie indywidualnej bądź zespołowej pracy końcowej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w branży motoryzacyjnej i jej obrona. Po spełnieniu wszystkich wymogów słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów wraz z odpisami.

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym słuchaczom dostarczona zostanie wiedza z zakresu analizy rynku w wymiarze globalnym i europejskim, nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim, zarządzania zespołami, zasad zarządzania w kryzysie, zarządzania finansami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

​Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem lub przygotowujących się do zarządzania firmą motoryzacyjną (stacją dealerską, stacją serwisową, firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi), a więc prezesów firm, właścicieli i dyrektorów, głównych księgowych, a także kierowników funkcjonalnych i specjalistów.

KORZYŚCI DLA STUDENTA

​Dzięki udziałowi w Podyplomowych Studiach dla Menedżerów Motoryzacji zdobędziesz i udoskonalisz praktycznych umiejętności w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, konstruowania biznesplanu, tworzenia planów marketingowych, zarządzania projektami, planowania własnego czasu i profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych.
 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

​Absolwenci studiów są przygotowani do zajmowania stanowisk kierowniczych, analizowania i rozwiazywania problemów pojawiających się w bieżącej pracy menedżera. Posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu analizy strategicznej i budowania strategii, zarządzania finansami, kierowania zespołami pracowników oraz wdrażania strategii poprzez procesy i projekty.

Zjazdy sobotnio – niedzielne (średnio raz w miesiącu) w godz. 9.00 – 16.00

Blok I. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (40 godzin)

 1. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Strategie rozwoju i konkurencji
 4. Zarządzanie w kryzysie
 5. Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa

Blok II. Strategia marketingowa (24 godziny)

 1. Strategie marketingowe
 2. Zarządzanie marką
 3. Zarządzanie relacjami z klientem

Blok III. Zarządzanie zasobami ludzkimi (36 godzin)

 1. Kierowanie ludźmi
 2. Negocjacje
 3. Trening autoprezentacji
 4. Zarządzanie czasem menedżera
 5. Techniki menedżerskie
 6. Przywództwo
 7. Skuteczna komunikacja

Blok IV. Finansowe i rachunkowościowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem (24 godziny)

 1. Zarządzanie finansami
 2. Budżetowanie
 3. Biznes plan

Blok V. Problemy wdrażania strategii (36 godzin)

 1. Zarządzanie procesami
 2. Zarządzanie projektami
 3. Zarządzanie operacyjne
 4. Logistyka
 5. Zarządzanie ryzykiem
 6. Wdrażanie strategii
 7. Warsztaty menedżerskie
Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych. W zależności od sytuacji (np. na życzenie Słuchaczy) dopuszczalne są nieznaczne zmiany w programie zajęć.
 

TERMINY ZJAZDÓW 2023/2024

I semestr:

 • 25 – 26 listopada 2023 r.
 • 16 – 17 grudnia 2023 r.
 • 20 – 21 stycznia 2024 r.
 • 24 – 25 lutego 2024 r.
 • 23 – 24 marca 2024 r.

II semestr:

 • 13 – 14 kwietnia 2024 r.
 • 11 – 12 maja 2024 r.
 • 08 – 09 czerwca 2024 r.
 • 22 – 23 czerwca 2024 r.
 • 06 – 07 lipca 2024 r.
 

Mapka Kampusu dostępna jest w plikach do pobrania na górze strony.

Hotele, pokoje w pobliżu SGH:

Pokoje gościnne – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem” ul. Grażyny 13/15

Hotel Reytan – ul. Tadeusza Rejtana 6

Hotel Karat – ul. Słoneczna 37

KONTAKT

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Magdalena Szczypińska
telefon: 228450140
e-mail: szczypinska@pim.org.pl

Polska Izba Motoryzacji
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa

Beata Chełstowska
telefon: 22 564 85 00
email: Beata Chełstowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa