Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej

Obecnie trwa spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w ramach projektu realizowanego przez PIM „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” POWR.02.15.00-IP.02-00-001/28. Aktualnie realizujemy ćwiczenie, które ma wyjaśnić powody braku współpracy szkół branżowych z pracodawcami w realizacji kształcenia dualnego

więcej o projekcie: https://pim.pl/dualny-system-ksztalcenia-w-branzy-motoryzacyjnej/