Spotkanie informacyjne dla Szkół dot. pilotażu 23.01.2019 r.

23.01.2019 w Warszawie, Hotel Warsaw Plaza ul. Łączyny 5 w godz. 10.00 – 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne „Pilotaż modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej” w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” (https://pim.pl/dualny-system-ksztalcenia-w-branzy-motoryzacyjnej/ ), Konkurs nr POWR. 02.15.00-IP.02-00-001/18

Uprzejmie informuję, że PIM w ramach projektu zapewnia:

– przerwę kawową oraz lunch podczas spotkania;

– zwrot kosztów podróży, który zakładany jest maksymalnie do wysokości 180,00 zł brutto lub do wysokości kosztu biletu PKP/PKS zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującego na danej trasie, również w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego, jako refundacja wydatków faktycznie poniesionych do ww. wysokości.

Formularz Zgłoszeniowy INFORMACYJNE SPOTKANIE przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu