Podsumowanie spotkania autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

w dniu 10 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie autorów MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji – Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej POWR. 02.15.00-IP.02-00-001/18.

Podczas spotkania zostały przedstawione przykłady opracowań narzędzi do monitorowania jakości pracy w przedsiębiorstwach. Omówiona została w szerokim zakresie definicja jakości kształcenia zawodowego w kontekście zaleceń unijnych i krajowych oraz rozwiązań wypracowanych w projekcie TRIFT. Przedstawiono również Wytyczne konkursowe MEN do opracowania matrycy.
Kolejny podjęty temat dotyczył analizy doświadczeń oraz przykładów macierzy kompetencji.

Po przerwie obiadowej uczestnicy zajęli się realizacją wstępnych prac zgodnie z przyjętą koncepcją dotyczącą opracowania matrycy, jako narzędzia służącego monitorowaniu jakości kształcenia praktycznego w branży motoryzacyjnej.

W toku prac realizowanych przez autorów matrycy uzgodniono, że powinni oni się spotkać na krótkim posiedzeniu aby skonfrontować swoje prace. Podjęto decyzję, że takie spotkanie odbędzie się w dniu 13.09.2019 r. w godzinach popołudniowych.