22.01.2019 spotkanie warsztatowe autorów modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz autorów zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego

W ramach projektu realizowanego przez Polska Izbę Motoryzacji „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, Konkurs nr POWR. 02.15.00-IP.02-00-001/18 w dniu 22.01.2019 r. zaplanowaliśmy spotkanie warsztatowe autorów modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz autorów zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, Hotel Warsaw Plaza ul. Łączyny 5 w godz. 10.00 – 16.00