Spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia)

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie AUTORÓW MATRYCY (narzędzie monitorowania jakości kształcenia) w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji –  Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej. Konkurs nr POWR. 02.15.00-IP.02-00-001/18.

odbędzie się w dniu:

                   •   13 września 2019 r. (piątek)

W siedzibie biura Polskiej Izby Motoryzacji, ul. Grażyny 13 , 02-548 Warszawa, SALA ZIELONA, parter.

przydatne informacje:

● Spotkanie rozpoczynamy o godzinie 13.00, przewidywane zakończenie spotkania godz. 17.00.