Ruszył pilotaż „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

W dniu 29.04.2019 r. Polska Izba Motoryzacji otrzymała z Instytucji Pośredniczącej MEN ostatnią pozytywną opinię eksperta zewnętrznego dotyczącą modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu, opracowanego w ramach  projektu: POWR.02.15.00-00-1019/18 „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.04.2019 r. do szkół została wysłana informacja o zasadach realizacji pilotażu oraz materiały zawierające modelowe programy dla zawodów branży motoryzacyjnej, a także narzędzia weryfikacji zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego.

Polska Izba Motoryzacji liczy, że w okresie pilotażu, w ramach współpracy będzie mogła zgromadzić uwagi i opinie dotyczące realizacji praktycznej nauki zawodu w szkołach. Wszystkie szkoły otrzymają pomoc w postaci osoby koordynującej pilotaż. Zadaniem koordynatora będzie wspieranie szkół danego województwa oraz opracowanie raportu z przebiegu monitorowania. Zarówno uwagi, jak i rekomendacje pochodzące z monitorowania przebiegu pilotażu oraz ze spotkań ekspertów i autorów będą podstawą do wypracowania rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.

Polska Izba Motoryzacji wyraża nadzieję, że przy udziale szkół efektem zrealizowanych w projekcie działań będzie znaczące podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branży motoryzacyjnej

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 29 lutego 2020 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Wartość projektu: 802 689,55 PLN

Projekt POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt:

Polska Izba Motoryzacji, ul. Grażyny 13 Warszawa, tel. 22 845 01 40, sekretariat@pim.org.pl