Zapytanie ofertowe 2/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 12 autorów do opracowania matrycy dostosowującej treści programów pnz do narzędzi weryfikacji zasad zapewniania jakości dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej.

  1. Matryca dla grupy zawodów diagnostyka i mechanika pojazdowa obejmującej 4 zawody (mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych) – zaangażowanych zostanie 8 autorów (po 2 osoby do każdego zawodu).
  2. Matryca dla grupy zawodów blacharstwo i lakiernictwo samochodowe obejmującej 2 zawody (blacharz samochodowy oraz lakiernik) – 4 autorów (po 2 osoby do zawodu).

 

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Zapytanie ofertowe _ autor matrycy

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora matrycy

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna