Branżowe Centrum Umiejętności – Mechanizacja rolnictwa

 

Nazwa

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności

KPO/22/1/BCU/U/0078

Celem realizacji przedsięwzięcia jest:

 • przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki w dziedzinie mechanizacji rolnictwa,
 • wzmocnienie i udoskonalenie współpracy pomiędzy edukacją a biznesem,
 • uzupełnienie luk kompetencyjnych w dziedzinie mechanizacji rolnictwa,
 • wzrost innowacyjności gospodarstw rolnych,
 • podnoszenie świadomości wagi i znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarczego.

Wskaźniki

W ramach projektu przeszkolonych ma być 400 osób, w tym:

 • 100 uczniów (25%),
 • 260 osób dorosłych (65%),
 • 40 nauczycieli kształcenia zawodowego (10%) do III kw. 2025 r.

Realizacja wskaźnika dotyczącego przeszkolenia 400 osób, będzie przeprowadzona w następujących terminach i wymiarze:

 • do III kw. 2024 r. 200 osób 
 • do III kw. 2025 r. 200 osób.

Realizacja projektu wpisuje się w cel strategiczny KPO Polski, którym jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii (recovery) oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym (resilience)

Termin realizacji: 01.01.2023r. – 30.09.2025r.

Budynek i baza technodydaktyczna

Poprzez utworzenie BCU rozumie się budowę hali wystawowo – edukacyjnej z częścią socjalną:

 • pomieszczenie edukacyjne,
 • pomieszczenia higieniczno – sanitarne wraz z szatniami,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • pokój dla kadry dydaktycznej
 • pomieszczenie agrotroniki, mechatroniki,
 • strefa wystawowa,
 • pomieszczenie VR

oraz hala garażowo – warsztatowej:

 • pomieszczenie do spawania, obróbki mechanicznej i ręcznej,
 • część garażowa, pracownia kontroli jakości – kompres.
 • pomieszczenia higieniczno – sanitarne

wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia.

Pomieszczenia  zaprojektowane w sposób:

 • zapewniający przestrzeń manewrową dla wyposażenia, w tym maszyn i pojazdów rolniczych,
 • pozwalający na efektywną realizację kształcenia w dziedzinie mechanizacji rolnictwa, realizację szkoleń i
 • ukazujący całości procesu agrotronicznego i budowy maszyn.

Budynki  dostosowane zostaną do osób z niepełnosprawnością.


Umiejętności zawodowe

BCU w Liskowie stanie się nowym rodzajem placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Wszystkie szkolenia zapewniają podnoszenie kompetencji z zakresu kompetencji cyfrowych oraz kompetencji zielonych.

Lokalizacja

BCU w dziedzinie mechanizacji rolnictwa będzie zlokalizowane przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie i docelowo będzie wchodzić w skład Zespołu szkolnego.

Współpraca z pracodawcami

W BCU zostanie powołana Rada BCU, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, w skład której wejdą m.in. pracodawcy, w tym z M ´SP, partnerzy społeczni oraz władze regionalne i lokalne.

Kadra dydaktyczna

W ramach utworzonego BCU zostaną zapewnione odpowiednio wykwalifikowane osoby (trenerzy/ szkoleniowcy) prowadzące w BCU szkolenia i kursy. Dzięki zaangażowaniu kadry z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zostanie zapewniana wysoka jakość szkoleń i kursów z zakresu nowoczesnych technologii w rolnictwie.

Aktualności

Wydarzenia

  Ogłoszenia