no adverts for now

SPOTKANIE autorów modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, 17.11.2018

Spotkanie autorów  modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

SPOTKANIE autorów zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego, 17.11.2018

Spotkanie autorów Zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży motoryzacyjnej, w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Organizacja dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”...

Status przetargu: otwarty Termin składania ofert: 2018-11-05 12:00:00 Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro Zamawiający: Polska Izba Motoryzacji Numer sprawy: 4/2018 Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro Przedmiotem zamówienia jest...

Zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia 12 autorów ds. zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego...

Status przetargu: otwarty Termin składania ofert: 2018-11-07 16:00:00 Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro Zamawiający: Polska Izba Motoryzacji Numer sprawy: 3/2018 Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro Zapytanie ofertowe dotyczy...

Zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia 12 autorów modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2...

Status przetargu: otwarty Termin składania ofert: 2018-11-07 16:00:00 Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro Zamawiający: Polska Izba Motoryzacji Numer sprawy: 2/2018 Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro Przedmiotem zamówienia jest...

Organizacja dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”...

Status przetargu: otwarty Termin składania ofert: 2018-10-23 16:00:00 Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro Zamawiający: Polska Izba Motoryzacji Numer sprawy: 1/2018 Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro Przedmiotem zamówienia jest...

Spotkanie inaugurujące projekt „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” 10.11.2018

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż Polska Izba Motoryzacji realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projekt pn. Dualny system kształcenia w...

Szacowanie wartości zamówienia 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania w ramach projektu „Dualny...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego na opracowaniu...

Szacowanie wartości zamówienia Organizacja dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów organizacji dwóch jednodniowych spotkań: dla 48 osób, w dniu...

Szacowanie wartości zamówienia 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania „Dualny system kształcenia w...

12 autorów do opracowania modelu praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej. W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się...