Organizacja dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” w dniach 10.11.2018 r. i 17.11.2018 r.

Status przetargu: otwarty

Termin składania ofert: 2018-11-05 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Polska Izba Motoryzacji
Numer sprawy: 4/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” w dniach 10.11.2018 r. i 17.11.2018 r. , finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER).

Więcej informacji w załącznikach:

Zapytanie ofertowe 
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Wykaz usług 
Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik 4 Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik 5 Protokół odbioru 
Załącznik 6 Istotne postanowienia umowy

Informacja z otwarcia ofert 4_2018

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia