Organizacja dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” w dniach 27.10.2018 r. i 10.11.2018 r.

Status przetargu: otwarty
Termin składania ofert: 2018-10-23 16:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Polska Izba Motoryzacji
Numer sprawy: 1/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” w dniach 27.10.2018 r. i 10.11.2018 r. , finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER).

Więcej informacji w załącznikach:

Terminu składania ofert – nowy termin: 2018-10-23 godz. 16:00.

Informacja z otwarcia ofert

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia