Zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia 12 autorów modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej

Status przetargu: otwarty
Termin składania ofert: 2018-11-07 16:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Polska Izba Motoryzacji
Numer sprawy: 2/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienia 12 autorów modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” , finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER).

Więcej informacji w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Informacja z otwarcia ofert 07.11.2018

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia 07.11.2018