Zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia 12 autorów ds. zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji w branży motoryzacyjnej.

Status przetargu: otwarty
Termin składania ofert: 2018-11-07 16:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Polska Izba Motoryzacji
Numer sprawy: 3/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia 12 autorów  ds. zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji w branży motoryzacyjnej w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” , finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER).

Więcej informacji w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

załącznik 1 Formularz ofertowy

załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy

załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

Informacja z otwarcia ofert 07.11.2018

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia 07.11.2018