Ubezpieczony może dochodzić́ świadczenia od ubezpieczyciela, „tylko” wtedy gdy sam naprawił...

„Błędny jest pogląd  co do tego, iż̇ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony może dochodzić́ świadczenia od ubezpieczyciela, chociaż̇ sam nie naprawił szkody wyrządzonej poszkodowanemu”. Takie...

Ubezpieczony może dochodzić́ świadczenia od ubezpieczyciela, „tylko” wtedy gdy sam naprawił...

„Błędny jest pogląd  co do tego, iż̇ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony może dochodzić́ świadczenia od ubezpieczyciela, chociaż̇ sam nie naprawił szkody wyrządzonej poszkodowanemu”. Takie...

Tomasz Szydlak o niuansach sektora B&L

O problemach serwisów B&L, sile towarzystw ubezpieczeniowych oraz o konsolidacji środowiska rozmawiamy z Tomaszem Szydlakiem, Ekspertem Polskiej Izby Motoryzacji, pełnomocnikiem procesowym. Rozmowa została przeprowadzona...

PILOTAŻ DLA SZKÓŁ – Zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo, Zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w realizację projektu Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Spotkanie informacyjne dla Szkół dot. pilotażu 23.01.2019 r.

23.01.2019 w Warszawie, Hotel Warsaw Plaza ul. Łączyny 5 w godz. 10.00 - 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne „Pilotaż modelowego programu realizacji praktycznej nauki...
no adverts for now

Członkowie Polskiej Izby Motoryzacji