W ramach projektu Rada ds. kompetencji motoryzacja i elektromobilność przeprowadzono kolejne badanie, które tym razem zadedykowano uczniom szkół branżowych wiążących swoją przyszłość z branżą motoryzacyjną. Celem badania była diagnoza planów zawodowych uczniów oraz ocena zadowolenia z systemu kształcenia i praktyk zawodowych. Badanie prowadzono w okresie październik – listopad br. a udział w badaniu wzięło 2926 uczniów ze 100 szkół branżowych w całej Polsce.

Wnioski płynące z raportu wskazują działania, które należałoby podjąć, by poprawić system nauczania w szkołach branżowych. Zmiany powinny dotyczyć nie tylko nauczania przedmiotów zawodowych, ale również przedmiotów ogólnych, nauki języków obcych oraz rozwijania kompetencji miękkich stanowiących podstawę  kontaktów interpersonalnych pomiędzy uczniami, uczniami a nauczycielami oraz uczniami a pracodawcami.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ogólnopolskiego badania planów zawodowych uczniów kształcących się na kierunkach dedykowanych branży motoryzacyjnej.
(pobierz raport)
link do strony http://radasektorowa-motoryzacja.pl/publikacje-rady/

Zapraszamy również do zapoznania się z wcześniejszymi edycjami badań, które pozwoliły na analizę:

  • obecnej sytuacji środowiska szkolnictwa branżowego w kontekście rozwoju jakości kształcenia z uwzględnieniem kwalifikacji, przygotowania i umiejętności nauczycieli,
  • zgodności z trendami, znajomości branży, a także wymagań związanych z podnoszeniem jakości kształcenia formalnego – nastawieniem na kształcenie praktyczne uczniów/słuchaczy, nauczycieli, nowoczesne/innowacyjne formy nauczania, staże uczniowskie, staże nauczycieli, dodatkowe certyfikacje/uprawnienia,
  • możliwości rozwoju kształcenia formalnego,
  • potrzeb i możliwości szkół oraz nauczycieli kształcenia branżowego, również z uwzględnieniem infrastruktury oraz współpracy z przedsiębiorcami.

(linki do raportów)