„Menedżer Motoryzacji” – styczeń 2021

W numerze…

 • „Łatwo z pewnością nie jest”. Komentarz Romana Kantorskiego, Prezesa Polskiej Izby Motoryzacji
 • Kalendarium 2020. Z działań Polskiej Izby Motoryzacji
 • Branża w dobie koronawirusa
 • O interpelacjach słów kilka…
 • 10 lat Certyfikatu RBH. List do serwisów B&L w wykonaniu Macieja Brzezińskiego, Eksperta PIM
 • (Nie)współczesne problemy likwidacji szkód komunikacyjnych. Rok 2020 i nie tylko
 • Kongres Blacharsko – Lakierniczy 2020. Co z tą roboczogodziną?
 • „Vademecum Szefa Serwisu Motoryzacyjnego”– organizacja czasu pracy 
 • Z działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność
 • Kluczowa rola kompetencji motoryzacji w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Komentarz Krzysztofa Świerka, Dyrektora ds. Edukacji i Kompetencji w Sektorze Motoryzacyjnym
 • Rada ds. Kompetencji z wizytą w Volvo
 • Minister Finansów chce likwidacji Rzecznika Finansowego. Czy kierowcy i ofiary wypadków zostaną bez pomocy?