Szkolenie: AUDATEX – narzędzie efektywne, odkrywamy wszystkie walory programu. Poziom zaawansowany – 25-26.04.2024r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AUDATEX narzędzie efektywne, odkrywamy wszystkie walory programu – poziom zaawansowany

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu kalkulacji i likwidacji szkód. W trakcie szkolenia omawiane są złożone przypadki kalkulacji bardziej skomplikowanych napraw oraz prezentowane są dobre praktyki stosowane przy niestandardowej kalkulacji kosztów napraw uzależnionych od specyfikacji technicznej

 • właścicieli małych serwisów naprawczych
 • pracowników serwisów naprawczych zajmujących się kalkulacją kosztów napraw, np. pionu likwidacji szkód
 • pracowników technicznych pionu likwidacji szkód
 • kancelarii zajmujących się tematykom szacowania kosztów naprawy
 • pracowników towarzystw ubezpieczeniowych zajmujących się likwidacją szkód komunikacyjnych
 • pracowników pionu technicznego brokerów ubezpieczeniowych
 • biegłych sądowych i osób pragnących poszukujących praktycznej wiedzy w obszarze kalkulowania kosztów napraw

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość programu Audatex oraz procesu kalkulacji kosztów naprawy.

Cele szkolenia:

 • rozszerzenie wiedzy o wybranych zagadnieniach z zakresu kalkulacji kosztów naprawy i i weryfikacji poprawności wykonywania kalkulacji i wycen kosztów naprawy
 • przekazanie rozszerzonej wiedzy o funkcjonalnościach systemu Audatex, zastosowanych kodach i zasadach kalkulacji
 • ugruntowanie i ujednolicenie wiedzy rzeczoznawczej niezbędnej przy posługiwaniu się programem Audatex
 • wykonywanie niestandardowych, złożonych kalkulacji napraw pojazdów

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • będzie potrafił przeprowadzić kalkulację złożonych, specjalistycznych napraw
 • będzie mógł skonsultować z ekspertem problematyczne przypadki kalkulacji napraw
 • będzie potrafił przeprowadzić kalkulację napraw niesklasyfikowanych w systemie Audatex
 • pozna praktyczne przypadki kalkulacji złożonych napraw
 • będzie potrafił sporządzić kalkulacje naprawy na podstawie dokumentacji fotograficznej uszkodzonego pojazdu / protokołu kwalifikacji uszkodzeń

Dodatkowe informacje
Szkolenie będzie prowadzone w sposób interaktywny, wykorzystujący różnorodne metody dydaktyczne. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz nawiązywania kontaktów z innymi osobami z branży.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz zdobytą wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenia Audatex: Poziom zaawansowany (2 dni)

Dzień I – część teoretyczna

 1. Audatex – wprowadzenie do narzędzia
 2. Przedstawienie dodatkowych usług oferowanych przez program
 • AudaVIN
 • Auda Historia
 • Szacunkowa wycena wartości
 • Optymalizacja części
 • AI – Visual Intelligence
 1. Przedstawienie i omówienie operacji (operacje przypisane pracą blacharskim)
 • Wymiana / Wymiana częściowa
 • Naprawa / Naprawa częściowa
 • Pomiary
 • Rama naprawcza / Formowanie / Dozer
 • Sprawdzenie
 • NSP pozycje niestandardowe
 • operacje Inne
  • Mutacje operacji
  • Kombinacje operacji
  • Omówienie operacji konserwacji
 1. Omówienie Kodów Warunkowych dot. prac blacharskich (63, 66, 70,72, 73, 33, 137, 20, 22, 29)
 2. Stosowanie utrudnień dotyczących operacji pracy
 3. Omówienie i przedstawienie naprawy blacharsko – lakierniczej pojazdów ciężarowych, pojazdów specjalistycznych
 4. Przedstawienie i omówienie operacji (operacje przypisane pracą lakierniczym)
 • Stopnie lakierowania
 • Metody lakierowania
 • Koszty materiału lakierniczego (AZT/Producent)
 • NZS
 1. Omówienie Kodów Warunkowych dot. prac lakierniczych (03, 110, 111, 59)
 2. Lakierowanie 2-barwne
 3. Skuteczne zastosowanie lakierowania 3-warstwowego / 4-warstwowego w oparciu o stosowaną technologią lakierniczą (system mieszalniczy). Przedstawienie właściwej kwalifikacji pracy w naprawach posiadających różnicowane powłoki lakierowe.
 4. Omówienie lakierowania – połysk/mat.
 5. Operacje cieniowania na elementach stałych/sąsiadujących/cieniowanie w obrębie elementu.
 6. Operacje nieskategoryzowane w systemie
 7. Operacje dodatkowe w realizacji prawidłowego kosztorysu naprawy – odczyt kodów błędu, operacje mycia pojazdu, jazda próbna, kalibracja systemów ADAS

Dzień II – część praktyczna

Sporządzenie kalkulacji naprawy przez uczestników na podstawie dokumentacji fotograficznej uszkodzonego pojazdu / protokołu kwalifikacji uszkodzeń – na potrzeby szkolenia praktycznego w drugim dniu

 1. Omówienie i porównanie wykonanych przez uczestników kalkulacji pierwszego dnia.

 2. Realizacja przez uczestników kalkulacji uwzględniających przedstawione na szkoleniu informacje.

DATA SZKOLENIA: 25-26.04.2024 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU: 10

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Kamil Radziejewski Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Gospodarka nieruchomościami – rzeczoznawstwo majątkowe.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Human Resources. Z branżą samochodową związany od najmłodszych lat.

Obecnie Partner Audatex Polska, dyrektor zarządzający firmą rodzinną, serwisem blacharsko-lakierniczym. Specjalista w zakresie technik samochodowych, systemów eksperckich, sporządzania kalkulacji kosztów napraw.

 

pierwszy uczestnik

kolejni uczestnicy

Członek PIM

1350 zł/os.*

1270 zł/os.*

Pozostałe firmy

1690 zł/os.*

1590 zł/os.*

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, certyfikat, lunch, przerwy kawowe.

Cena nie zawiera: noclegu, dojazdu, parkingu.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AUDATEX narzędzie efektywne, odkrywamy wszystkie walory programu – poziom zaawansowany