Janusz Soboń

W Kirchhoff Polska od początku działalności w Polsce. W 1999 roku już po kilku miesiącach od startu produkcji w nowym zakładzie green-field w Mielcu, został mianowany na dyrektora zarządzającego. Od maja 2007 pełni funkcję prezesa zarządu w spółce Kirchhoff Polska, w której skład wchodzą polskie zakłady w Mielcu i Gliwicach. Pełni funkcję wiceprezesa wykonawczego na Europę Środkowowschodnią. Znany jest z tego, że zawsze stawiał na rozwój i nie bał się podejmowania nowych wyzwań. Za swój wielki sukces uważa wielkość zaangażowania Kirchhoff Automotive w Polsce, które mierzy się m.in. wartością inwestycji dokonanych w latach 1999 – 2012 w kwocie 140 mln EUR.
Poza wieloma innymi sukcesami odniesionymi przez firmę Kirchhoff nie tylko w Polsce ale i innych krajach Europy Środkowo Wschodniej (Węgry, Rumunia), jego zdolności organizacyjne i troska o dobro pracowników sprawiły, że w czasie trwania globalnego kryzysu w przemyśle samochodowym w latach 2008 – 2009 zdołał przeprowadzić zakłady produkcyjne bez konieczności bolesnych zwolnień załogi.
W styczniu 2013 został powołany na członka zarządu korporacji Kirchhoff Automotive.