Tomasz Wiśniewski

Strażak z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie badania przyczyn powstawania pożarów. Wykładowca akademicki. Biegły sądowy V kadencji w dziedzinie pożarnictwa przy Sądzie okręgowym w Poznaniu, Rzeczoznawca SITP w zakresie ustalania przyczyn pożarów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Pożarowych oraz współzałożyciel Europen Network for Fire Investigation and Prevention. Autor ponad tysiąca ekspertyz z zakresu ustalania przyczyn zdarzeń pożarowych i wybuchowych wykonywanych na zlecenia organów procesowych i podmiotów ubezpieczeniowych. Autor wielu publikacji z zakresu badania przyczyn pożarów. Członek komitetów organizacyjnych konferencji naukowo-technicznych z obszarów badania przyczyn pożarów oraz tematyki prewencyjnej. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnił w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu jako instruktor, wykładowca oraz zastępca komendanta szkoły, w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu jako naczelnik Ośrodka Szkolenia, gdzie jako przewodniczący zespołu Edukacja i Profilaktyka Pożarowa opracował wraz z członkami zespołu Wielkopolski Program Zapobiegania i Walki z Pożarami będący programem wykonawczym do Strategii Województwa Wielkopolskiego. Był to pierwszy w kraju program prewencji społecznej. Autor pilotażowego kursu z zakresu dochodzeń popożarowych dla strażaków i policjantów z regionu Wielkopolski. Jest współautorem programów nauczania pożarniczego w dziedzinach ratownictwa oraz doskonalenia zawodowego. Brał czynny udział w działaniach ratowniczych na terenie całego kraju. Zarządzał Ośrodkiem Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa jako Prezes Zarządu i Dyrektor.