Zapytanie dotyczące rozeznania rynku 4/2019 organizacja spotkania

Polska Izba Motoryzacji w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POWR.02.15.00-00-1019/18-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: „Organizacji spotkania dotyczącego opracowania matrycy (narzędzia do monitorowania jakości kształcenia praktycznego)” –  dla 12 osób

Do pobrania