Szacowanie wartości zamówienia 6/2019 – korekta i redakcja językowa

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów korekty i redakcji językowej treści opracowania – 1125 stron.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Wycenę prosimy przesłać na adres sekretariat@pim.org.pl do dnia 08.01.2020 r. do godziny 12:00