Szacowanie wartości zamówienia 7/2019 – 6 Autorów do opracowania rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego zawodów z branży motoryzacyjnej

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 6 autorów zadania, polegającego na opracowaniu rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego zawodów z branży motoryzacyjnej dla 2 grup zawodowych

  • Opracowanie przez Autorów rekomendacji dla grupy zawodów diagnostyka i mechanika pojazdowa obejmującej 4 zawody mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych) – zaangażowanych zostanie 4 autorów (po 1 osobie do każdego zawodu).
  • Opracowanie przez Autorów rekomendacji dla grupy zawodów blacharstwo
    i lakiernictwo samochodowe obejmującej 2 zawody (blacharz samochodowy oraz lakiernik samochodowy) – 2 autorów (po 1 do zawodu).

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Szacowanie wartości zamówienia_Autorzy rekomendacji