Strona główna Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Zapytanie dotyczące rozeznania rynku 4/2019 organizacja spotkania

Polska Izba Motoryzacji w ramach projektu "Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Ruszył pilotaż „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

W dniu 29.04.2019 r. Polska Izba Motoryzacji otrzymała z Instytucji Pośredniczącej MEN ostatnią pozytywną opinię eksperta zewnętrznego dotyczącą modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu, opracowanego...

Szacowanie wartości zamówienia 3/2019 – 12 autorów do opracowania załącznika do modelowego programu pnz...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie       1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego...

Szacowanie wartości zamówienia 2/2019 – 12 autorów do opracowania matrycy dostosowującej treści programów pnz...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego...

Szacowanie wartości zamówienia 1/2019 – 16 autorów do opracowania Raportu z monitorowania wdrażania modelowego...

16 autorów do opracowania Raportu z monitorowania wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, w okresie II półrocza roku szkolnego 2018/2019 w szkołach...

Podsumowanie Spotkania informacyjnego dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej...

w dniu 23 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół, którzy zadeklarowali gotowość uczestniczenia w pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki...

Obecnie trwa spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w ramach projektu realizowanego...

Spotkanie informacyjne dla Szkół dot. pilotażu 23.01.2019 r.

23.01.2019 w Warszawie, Hotel Warsaw Plaza ul. Łączyny 5 w godz. 10.00 - 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne „Pilotaż modelowego programu realizacji praktycznej nauki...

22.01.2019 spotkanie warsztatowe autorów modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz autorów zasad zapewnienia jakości...

W ramach projektu realizowanego przez Polska Izbę Motoryzacji „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, Konkurs nr POWR. 02.15.00-IP.02-00-001/18 w dniu 22.01.2019 r. zaplanowaliśmy spotkanie...

List polecający

PILOTAŻ DLA SZKÓŁ – Zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo, Zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w realizację projektu Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Ruszył projekt „dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

Listopad to zintensyfikowany czas pracy dla biura Polskiej Izby Motoryzacji w obszarze edukacja. Izba, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020...

SPOTKANIE autorów modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, 17.11.2018

Spotkanie autorów  modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

SPOTKANIE autorów zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego, 17.11.2018

Spotkanie autorów Zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży motoryzacyjnej, w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Organizacja dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”...

Status przetargu: otwarty Termin składania ofert: 2018-11-05 12:00:00 Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro Zamawiający: Polska Izba Motoryzacji Numer sprawy: 4/2018 Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro Przedmiotem zamówienia jest...