Zapytanie ofertowe 7/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 6 autorów do opracowania rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego zawodów z branży motoryzacyjnej. Rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego...

Szacowanie wartości zamówienia 7/2019 – 6 Autorów do opracowania rekomendacji do zmian przepisów prawa...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 6 autorów zadania, polegającego...

Szacowanie wartości zamówienia 6/2019 – korekta i redakcja językowa

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów korekty i redakcji językowej treści opracowania -...

Zapytanie ofertowe 5/2019

Polska Izba Motoryzacji poszukuje Autora Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w szkołach objętych...

Szacowanie wartości zamówienia 5/2019 – Autor do opracowania Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie       1 godziny pracy dla 1 autora zadania, polegającego na opracowaniu...

Zapytanie ofertowe 3/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 12 autorów do opracowania załącznika modelowego programu pnz dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej.   Załącznik do programu pnz dla...

Zapytanie ofertowe 2/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 12 autorów do opracowania matrycy dostosowującej treści programów pnz do narzędzi weryfikacji zasad zapewniania jakości dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej. Matryca dla grupy zawodów...

Zapytanie dotyczące rozeznania rynku 4/2019 organizacja spotkania

Polska Izba Motoryzacji w ramach projektu "Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Szacowanie wartości zamówienia 3/2019 – 12 autorów do opracowania załącznika do modelowego programu pnz...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie       1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego...

Szacowanie wartości zamówienia 2/2019 – 12 autorów do opracowania matrycy dostosowującej treści programów pnz...

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego...

Szacowanie wartości zamówienia 1/2019 – 16 autorów do opracowania Raportu z monitorowania wdrażania modelowego...

16 autorów do opracowania Raportu z monitorowania wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, w okresie II półrocza roku szkolnego 2018/2019 w szkołach...