UOKIK: Samochody Mazda, modele: Mazda2 (DE), Mazda6 (GH) i Mazda3 (BL) Hatchback

Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda, modele: Mazda2 (DE), Mazda6 (GH) i Mazda3 (BL) Hatchback, wyprodukowanych w Japonii, wciskane nakrętki łącznika mechanizmu podnoszenia siedzenia kierowcy mogą ulec obluzowaniu/odłączeniu. W skrajnym przypadku łącznik mechanizmu podnoszenia siedzenia kierowcy może ulec złamaniu (pęknięciu na wskroś). Jeśli pojazd będzie dalej używany w takim stanie, siedzenie może powodować nienormalny hałas lub stukanie. Jeżeli łącznik mechanizmu podnoszenia siedzenia ulegnie złamaniu, spowoduje to przechył siedzenia, uniemożliwiając kierowcy utrzymanie właściwej pozycji do kierowania pojazdem i stwarzając ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 7 268 pojazdów, o numerach VIN:

Mazda2 (DE) JMZ DE**** ** 100018 – 404008
(produkowane od 19.06.2007 r. do 11.09. 2010 r.)

Mazda6 (GH) JMZ GH**** ** 100113 – 437969
(produkowane od 03.08.2007 r. do 31.08.2010 r.)

Mazda3 (BL) JMZ BL**** ** 100118 – 239889
(produkowane od 17.12.2008 r. do 30.09.2010 r. )

(* – oznacza dowolną cyfrę lub literę).

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 86.

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl