Solaris podpisuje Europejską Deklarację na rzecz „czystych” emisyjnie autobusów

Przedstawiciele Zarządu Solaris Bus & Coach S.A. podpisali Europejską Deklarację na rzecz wdrożenia „czystych autobusów”. Dokument sygnowany między innymi przez Komisję Europejską i największych producentów w branży, jest wyrażeniem poparcia dla masowego wdrażania autobusów całkowicie bezemisyjnych i z napędami alternatywnymi.

Europejska Deklaracja – jak podkreślają autorzy dokumentu – jest inicjatywą opartą na trzech filarach. Są nimi: zobowiązanie miast i producentów do wspólnej misji przyspieszenia procesu redukcji emisji spalin, stworzenie platformy wymiany informacji między władzami miast, przewoźnikami i organizacjami finansowymi, a także powołanie do życia grupy ekspertów, którzy służyć będą profesjonalnymi ekspertyzami z zakresu technologii, ekonomii i logistyki.

W uzasadnieniu powstania wspomnianej Deklaracji Komisja Europejska podkreśla, iż transport bezemisyjny jest najbardziej skuteczną formą mobilności publicznej w regionach i miastach. Mobilność niskoemisyjna przynosi znaczne korzyści mieszkańcom, a jednocześnie zwiększa innowacyjność i konkurencyjność branży. W Europie proces ten już się rozpoczął, o czym świadczą ostatnie działania władz największych europejskich metropolii. Przykładowo Ateny, Paryż i Madryt planują wyeliminowanie konwencjonalnego napędu spalinowego z komunikacji publicznej do 2025 roku. Inne miasta i regiony także ogłosiły plany powstrzymania zakupu konwencjonalnie napędzanych autobusów. Wśród nich znajdziemy Kopenhagę (od 2014 r.), Londyn ( 2018 r.), Berlin (2020 r.) oraz Oslo (2020 r.). Warszawa natomiast zadeklarowała niedawno wprowadzenie kolejnych 130 pojazdów (30 autobusów elektrycznych już zakupiła) z napędem elektrycznym do roku 2020.

Sygnatariuszami dokumentu stworzonego przez Europejski Komitet Regionów, oprócz Solaris Bus & Coach S.A. i innych największych europejskich producentów, są także przedstawiciele europejskich metropolii i operatorów. Firma Solaris, mając na uwadze współczesne wyzwania związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi oraz nadmiernym zanieczyszczeniem środowiska, podejmuje szereg działań w kierunku minimalizacji negatywnego wpływu na poszczególne jego elementy, dostarczając ekologiczne pojazdy komunikacji miejskiej już od 2001 roku. Jeden z bezemisyjnych produktów oferowany przez polskiego producenta – nowy Solaris Urbino 12 electric – został nagrodzony tytułem Autobusu Roku 2017.

Informacje o firmie Solaris Bus & Coach

Solaris Bus & Coach S.A. jest czołowym w Europie, polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Solaris Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wytworzyła blisko 15 000 pojazdów, które jeżdżą po drogach 32 krajów w ponad 600 miastach. Solaris Bus & Coach S.A. to firma rodzinna, jej założycielami i właścicielami są Solange i Krzysztof Olszewscy. Przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek polski autobusy niskopodłogowe i w krótkim czasie zdobyło pozycję lidera w tym segmencie, utrzymując ją po dziś dzień. Firma zatrudnia 2300 osób w Polsce. Nowy Solaris Urbino electric został wybrany najlepszym autobusem w Europie w roku 2017.