Zostań TYGRYSEM rynku blacharsko-lakierniczego

Polska Izba Motoryzacji pragnie wyróżnić najlepsze obiekty blacharsko-lakiernicze działające: w sieci autoryzowanych dealerów, innych sieciach lub działających samodzielnie.

Celem konkursu jest nagrodzenie serwisów za rozwój i innowacyjność przedsiębiorstwa, nowoczesność wyposażenia i wdrożone nowe rozwiązania technologiczne, wzrost umiejętności zawodowych pracowników oraz wsparcie uczniów kształcących się w zawodach branży motoryzacyjnej.

Spośród nadesłanych zgłoszeń do nagrody TYGRYS RYNKU BLACHARSKO-LAKIERNICZEGO wytypowane zostaną obiekty autoryzowanych serwisów naprawczych oraz serwisów niezależnych w kategoriach: Tygrys Dynamiki, Tygrys Innowacji, Tygrys Kompetencji.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas uroczystego, wieczornego bankietu towarzyszącego tegorocznej konferencji XVI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, II Ogólnopolski Kongres Serwisów Naprawczych (6 grudnia 2023r. w Uniejowie).

*  *  *

Aby zgłosić swój udział w konkursie należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy
  • załączyć zdjęcia obiektu
  • wyrazić zgodę na ewentualną wizytę Jury konkursowego.

Zgłoszenie należy wysłać do biura Polskiej Izby Motoryzacji na adres sekretariat@pim.org.pl najpóźniej do 30 listopada br.

Formularz zgłoszeniowy TYGRYSY RYNKU BLACHARSKO-LAKIERNICZEGO

Regulamin konkursu TYGRYSY RYNKU BLACHARSKO-LAKIERNICZEGO