Pół miliarda długów

446,5 mln zł – na taką sumę jest zadłużonych ponad 12,5 tys. polskich firm motoryzacyjnych. To oficjalne 👨‍💻 dane Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Od początku pandemii zadłużenie w polskim automotive ⬆ wzrosło o 18 %, czyli o ponad 70 mln zł, a liczba dłużników powiększyła się o ponad 100 firm. Zdecydowana większość tej sumy (60%) to długi ⚙ dystrybutorów części oraz dystrybutorów pojazdów (265,1 mln zł), kolejne 35 % to długi warsztatów (155,8 mln zł) i to one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Kolejnymi po pandemii 🥊 ciosami dla globalnej motoryzacji okazały się ⛔ braki komponentów, zerwane łańcuchy dostaw i coraz wyższe 📈 ceny surowców. Niestety, jak twierdzą eksperci, ani w Polsce, ani na całym świecie nie widać końca tych kłopotów.
fot. Nathan Van Egmond/Unsplash