Odszkodowanie po wypadku. “Kuriozum. Szkody niedoszacowane, klienci muszą się sądzić”

Isn't it easy to avoid the accident?

Polacy skarżą się na ubezpieczycieli, jeden z głównych problemów to szkody komunikacyjne. – Temat został rozpoznany, budzi naszą troskę, sprawa nie jest nowa. Kwestia dotyczy odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia autocasco, tu mamy do czynienia z różnymi sposobami wyliczenia kosztów, w szczególności robocizny. Także jeśli chodzi o szkody całkowite i szkody częściowe, mamy do czynienia z rozbieżnością. Zakłady ubezpieczeń często niedoszacowują tych szkód – powiedział w programie “Money. To się liczy” Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. – Klienci są zmuszani, żeby wchodzić w spór. Ten jest w 95 proc. rozstrzygany na korzyść klienta. Bardzo często to nie są jakieś wielkie sumy. Mamy wrażenie, że ubezpieczyciele po prostu liczą na to, że klienci nie będą skłonni wikłać się w długotrwały i kosztowny spór sądowy, w przypadku niedoszacowania szkody. Takich spraw jest ponad 100 tysięcy rocznie, co jest obciążeniem sądownictwa – dodał

https://moneyv.wp.pl/gospodarka/odszkodowanie-po-wypadku-kuriozum-szkody-niedoszacowane-klienci-musza-sie-sadzic-6547555257259649v.html