Mateusz Komander

Licencjonowany Broker Ubezpieczeniowy, nieprzerwanie od 2007 roku, związanym z rynkiem ubezpieczeniowym. W strukturach kancelarii brokerskich oraz instytucji rynku finansowego przeszedł przez wszystkie szczeble zawodowe ostatecznie decydując się na założenie spółki ALFA CONSILIUM oferującej usługi z zakresu kompleksowego doradztwa finansowo-ubezpieczeniowego.

Podmioty współpracujące zarówno z nim jak i z jego Firmą, mogą liczyć na profesjonalne wsparcie zarówno w procesach zabezpieczenia ryzyka, dochodzenia roszczeń jak i poszukiwania i pozyskania finansowania.

Źródłem jego doświadczeń jest współpraca z jednymi z największych przedsiębiorstw i grup kapitałowych działających na Polskim rynku legitymując się listami polecającymi m.in. ze strony takich podmiotów jak Sklepy KOMFORT S.A. czy Grupa INCO S.A.

Firma Alfa Consilium specjalizuje się w obsłudze m.in. firm sektora:

– automotive

– produkcyjnego

– wydobywczego

– przemysłu ciężkiego