Justyna Radek

Aplikant radcowski, ukończyła prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Były pracownik Tomasza Szydlaka – eksperta Polskiej Izby Motoryzacji. Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Interesuje się rekonstrukcją wypadków drogowych. Aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu motoryzacji. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych niosących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.