IX edycja Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Motoryzacji.


Szkoła Główna Handlowa oraz Polska Izba Motoryzacji serdecznie zaprasza na IX już edycję Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Motoryzacji.

CEL:

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym polskim działaczom gospodarczym potrzebna jest umiejętność analizy rynku w wymiarze globalnym i europejskim, umiejętność nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim. Konieczna jest też umiejętność poruszania się po europejskim rynku finansowym oraz korzystania z funduszy strukturalnych Unii.

UCZESTNICY:

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem lub przygotowujących się do zarządzania firmą motoryzacyjną (stacją dealerską, stacją serwisową, firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi), a więc prezesów firm, właścicieli i dyrektorów, głównych księgowych, a także kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach.
Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji ukończyło już blisko 400 osób, byli to prezesi, dyrektorzy, kierownicy bądź pracownicy niższego szczebla, którzy chcieli zyskać wiedzę oraz praktykę aby wspinać się po drabinie kariery jak najwyżej. Słuchaczami naszych studiów byli m.in. przedstawiciele importerów m.in.: VW, Fiat, Ford, Audi, JLR Polska, Citroen Polska, Chevrolet Poland, Honda, Mercedes, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Skoda, Suzuki, dealerów różnych marek, producentów m.in.: Bosch, Faurecia, Delphi Poland, Zakłady Chemiczne Organika, Visteon Poland, Polytec Interior Polska, TBMECA Poland, EBCC, firm leasingowych m.in.: Arval, InterCars Fleet, BRE Leasing, banków m.in.: Volkswagen Bank Polska, Toyota Bank, Banque PSA Finance, firm ubezpieczeniowych m.in.: Allianz Polska oraz wielu innych przedstawicieli tj. np. Ministerstwo Gospodarki. Słuchacze naszych Studiów zajmowali różne stanowiska tj. m.in.:

– Prezes i Właściciel Firmy
– Regionalni dyrektorzy oraz kierownicy salonów
– Regionalni dyrektorzy oraz kierownicy sprzedaży
– Przedstawiciele działów zakupów
– Dyrektorzy oraz kierownicy stref
– Inżynierowie
– Ekonomiści
– Księgowi
– Administratorzy Flot
– Koordynatorzy i specjaliści zespołu analiz
– Doradcy sieci serwisowych
– Sprzedawcy
– Mechanicy.

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową www.pim.org.pl/studia gdzie dostępne są założenia programowe oraz warunki przyjęcia na Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji.

Kontakt telefoniczny: 22 845 01 40 Ewa Rosik

SPOTKAJMY SIĘ NA PODYPLOMOWYCH!