Uwarunkowania dla e-mobilności w Polsce

Pod koniec czerwca br. Międzyresortowy Zespół ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu przy Departamencie Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, przyjął wersję „Uwarunkowań wdrożenia zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce”.
Obszerny materiał zawiera sugestie trzech sektorów :

– sektora motoryzacyjnego,
– sektora energetycznego oraz
– sektora samorządowego.

W ramach prowadzonych prac w Zespole (których uczestnikiem była również Polska Izba Motoryzacji) materiał został skonsultowany z wszystkimi Ministerstwami wchodzącymi w jego skład, tj.: Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Środowiska oraz z Ministerstwem Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Zespół zwrócił się do ww. Ministerstw z prośbą o podjęcie – zgodnie z ich kompetencjami – działań wynikających z rekomendacji zawartych w „Uwarunkowaniach”. [mab]

Pełna treść dokumentu dostępna jest TUTAJ