Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Początek roku w dotacjach rozpoczął się od publikacji harmonogramu konkursów ogólnokrajowych z największego źródła dotacji na najbliższe lata. FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) to hasło, które na pewno będzie często widoczne w internecie.

Co to oznacza w praktyce dla firm z branży automotive?

Konkursy ogólnokrajowe mają dość wysoki próg wejścia ale pozwalają na większe i bardziej kompleksowe inwestycje z unijnym dofinansowaniem. Pewnie jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku poznamy harmonogramy dla konkursów regionalnych (każde województwo będzie ogłaszać swój program).

Projekty z programu FENG będą najczęściej większymi projektami od około miliona złotych inwestycji. Innowacje, które będą wdrażane i rozwijane najczęściej muszą mieć minimum poziom krajowy.

Najistotniejsze z FENG dla firm będą konkursy:

Ścieżka SMART

Dwa podstawowe typy projektu, z których musimy wybrać przynajmniej jeden to:

  • Dotacje inwestycyjne (jak zakup maszyn, budowa/rozbudowa hali, zakup licencji, know-how) – związane z wdrożeniem innowacji;
  • prace nad rozwojem procesu lub produktu (prace badawczo-rozwojowe).

Dodatkowo, można rozszerzyć taki projekt o dowolną kombinację elementów związanych z:

  • Umiędzynarodowienie produktów (wejście na nowe rynki zagraniczne);
  • Rozwojem infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmie;
  • Cyfryzacji (transformacja cyfrowa i cyberbezpieczeństwo);
  • Zazielenienia działalności (zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego);
  • Rozwoju kompetencji (wybrane obszary dla pracowników i osób zarządzających firmą).

Konkurs zarówno dla firm MSP jak i dużych.

Najbliższy nabór: 21 lutego – 12 kwietnia 2023 r.

Kredyt Technologiczny

Dotacja inwestycyjna (jak zakup maszyn, budowa/rozbudowa hali, zakup licencji, know-how) – związana z wdrożeniem innowacji. Konkurs dedykowany wyłącznie dla firm MSP.

Termin naboru wniosków: 23 marca – 31 maja 2023 r.

Kredyt Ekologiczny

Dotacja inwestycyjna (modernizacja infrastruktury) – związana ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

Konkurs dedykowany dla firm MSP oraz dużych firm do 3000 pracowników (small i midcaps).

Termin naboru wniosków: 6 czerwca – 17 sierpnia 2023 r.

Zapraszamy do kontaktu

mail: sekretariat@pim.org.pl

tel. 22 646 08 18