Szef przemysłu motoryzacyjnego UE apeluje o ambitną politykę przemysłową w branży motoryzacyjnej

Fot. Acea

Bruksela, 31 stycznia 2023 r. – Przed przedstawieniem Planu Branżowego Zielonego Ładu Luca de Meo – prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) i dyrektor generalny Grupy Renault – wzywa przywódców UE do wprowadzenia ambitnej i ustrukturyzowanej polityki przemysłowej w branży motoryzacyjnej, która będzie konkurować z innymi regionami świata.

Zaniepokojony erozją konkurencyjności przemysłu UE na arenie światowej, de Meo wystosował ten apel w liście otwartym do decydentów. „Nasza branża od dawna ma przewagę konkurencyjną w całym łańcuchu wartości pojazdów z silnikami spalinowymi” – powiedział de Meo, rozmawiając z dziennikarzami. „Nie będzie tak już w przypadku pojazdów elektrycznych, przynajmniej w krótkim okresie. Nasi konkurenci mają w rękach wiele kart, których my jeszcze nie mamy, a mianowicie w łańcuchu dostaw pojazdów elektrycznych z akumulatorami. Co więcej, ich wsparcie ze strony władz krajowych i lokalnych było ogromne i wciąż rośnie w Chinach i USA.

„Rzeczywiście, dzięki ustawie o redukcji inflacji (IRA) widzimy, że Stany Zjednoczone stymulują swój przemysł w zielonej transformacji, podczas gdy podejście Europy polega na regulowaniu przemysłu – często w sposób niezsynchronizowany”.

Na przykład wniosek w sprawie normy Euro 7 dotyczący emisji zanieczyszczeń nakłada nierealistyczne ograniczenia na przemysł, a nawet spowolniłby dążenie do dekarbonizacji. „Spełnienie normy Euro 7 przyniosłoby wzrost kosztów, który mógłby zniechęcić klientów do zakupu tych nowych samochodów” – ostrzegł de Meo. „Może to wydłużyć żywotność floty: oznacza to starsze samochody, o wyższej emisji, pozostające dłużej na drogach”.

„Twierdzimy, że moglibyśmy osiągnąć znacznie lepszy stosunek kosztów do korzyści, gdybyśmy przekierowali ogromne inwestycje, których wymagałaby Euro 7, w kierunku elektryfikacji, uczynienia pojazdów elektrycznych bardziej przystępnymi cenowo i opracowania technologii o zerowej emisji w celu poprawy floty”.

Postrzegana jako odpowiedź UE na IRA, ACEA uważa, że plan przemysłowy Zielonego Ładu – jeśli zostanie pomyślnie wdrożony – może być pierwszym krokiem do utrzymania inwestycji w UE, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wolnego handlu na całym świecie. Sektor ma również nadzieję, że ustawa o surowcach krytycznych zwiększy krajowe zdolności do wydobycia, rafinacji i przetwarzania surowców, a także poprawi ich bezpieczeństwo dostaw. W przeciwnym razie unijni producenci pojazdów będą nadal w znacznie niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze swoimi odpowiednikami z innych regionów, ostrzega ACEA.

ACEA ogłosiła również prognozę sprzedaży nowych samochodów w tym roku. „Pomimo wielu niepewności przed nami, rynek powinien rozpocząć proces ożywienia w 2023 r.” – wyjaśniła dyrektor generalna ACEA, Sigrid de Vries. „Spodziewamy się, że w tym roku w całym regionie sprzedanych zostanie około 9,8 miliona nowych samochodów, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do 2022 roku. Pozostaje to jednak o 25 % poniżej poziomów sprzed kryzysu z 2019 r., co pokazuje, że nadal znajdujemy się w niestabilnej sytuacji. W tym kontekście tym ważniejsze jest, aby nasza branża umocniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej.

Źródło: www.acea.auto