Dwie stacje za 26 mln na Śląsku

Dwie ogólnodostępne stacje tankowania wodorem w Tychach i Świerklańcu zostaną wybudowane i udostępnione użytkownikom do marca 2025 roku. W Katowicach podpisano właśnie umowę regulującą dofinansowanie obu przedsięwzięć. Całość inwestycji, będzie kosztować ponad 26 mln zł z czego ponad 10 mln zł wyłoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje zostały przyznane w ramach programu „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”.

Inwestycje mają zostać zrealizowane  do końca marca 2025 r. i pozwolą oddać do użytku dwie ogólnodostępne stacje tankowania. Będzie to zespół urządzeń, w tym punkty tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, umożliwiające zaopatrywanie w wodór na zasadach równego traktowania każdego posiadacza pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych ogniwach paliwowych. Dostępne ciśnienie wodoru na stacjach wyniesie 350 Bar.

Jeden z głównych celów budowy obu stacji wodoru to także promocja wodoromobilności, której rozwój ma przyczyniać się do zmniejszenia liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx do atmosfery – a tym samym sprzyjać poprawie jakości powietrza.

Koszt całkowity budowy punktu w Tychach sięgnie 10,3 mln zł a dotacja na ten cel z NFOŚiGW to 4,2 mln zł. Budowa stacji w Świerklańcu będzie kosztować 16,1 mln zł, dotacja z Funduszu sięgnie tu ok. 5,9 mln zł.

To kolejna inwestycja w naszym kraju związana z wodorem. W lutym poinformowano, że stacje tankowania wodorem pojawią się we Wrocławiu, Rybniku, Lublinie, Gdańsku i Gdyni Inwestycja zostanie wsparta dofinansowaniem z NFOŚiGW. Dotację w wysokości 20 mln zł otrzyma spółka „PAK-PCE. Stacje H2” z siedzibą w Koninie, która zrealizuje przedsięwzięcie do końca czerwca 2024 r. Wszystko przy założeniu, że sprzedaż paliwa wodorowego rozpocznie się już w drugiej połowie przyszłego roku. Całe przedsięwzięcie – zlokalizowania i uruchomienia stacji tankowania H2 w tych pięciu miejscowościach będzie kosztowało ok. 57,4 mln zł.

Źródło: www.elektromobilni.pl