DSR: Szkolenie dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE w najnowszej wersji 5 we Wrocławiu 20-21 września 2022 r.

Nowe standardy zarządzania łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej – dostosuj się lub znikaj z rynku

MMOG - szkolenie

Dzisiejszy przemysł motoryzacyjny jest w trakcie głębokich i gwałtownych zmian. Po kolejnych sukcesach rewolucyjnych modeli Tesli coraz więcej klientów poszukuje elektrycznych i częściowo autonomicznych pojazdów. W tej kategorii popyt wciąż prześciga podaż. Dodatkowo zmienia się też sposób postrzegania samochodu jako dobra konsumpcyjnego. Coraz mniej opłacalne staje się jego posiadanie, a na popularności zyskuje carsharing. Równocześnie wszyscy producenci i dostawcy automotive muszą dotrzymać kroku czwartej rewolucji przemysłowej.

Na przykładzie procesu wytwórczego baterii litowo-jonowych używanych przy budowie aut elektrycznych można łatwo zauważyć, że dla producentów OEM spełnienie wymagań dynamicznie ewoluującego rynku wiąże się z koniecznością rozszerzenia i globalizacji łańcucha dostaw.
Jednak jak sprawić by wielopoziomowa, wieloelementowa i rozciągająca się po całej planecie struktura działała skutecznie?
Renault, Ford, GM, JLR, Stellantis i inni motoryzacyjni giganci coraz mocniej naciskają na to by ich dostawcy spełniali globalne standardy zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management – SCM), które mają być gwarantem wysokiej skuteczności dostaw. Spełnienie tych standardów może okazać się trudne nawet dla dużych i doświadczonych firm z sektora Tier 1, zwłaszcza jeżeli te nie zorientują się odpowiednio wcześnie w bieżącej sytuacji i będą zwlekać z podjęciem koniecznych działań.

Jakim standardem SCM powinno kierować się przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej?

Global Materials Managment Opertions Guideline / Logistics Eavaluation czyli w skrócie Global MMOG/LE to zaawansowany standard samooceny dostawców wymagany przez dominująca liczbę producentów OEM (w tym przez wszystkich wyżej wymienionych) oraz wiele przedsiębiorstw Tier 1 (m.in. Autoliv, Bosch, Faurecia czy ZF).
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że standard ten coraz częściej znajduje swoje miejsce w procesie wyboru nowych dostawców. Przykładowo dla części z producentów OEM uzyskanie oceny innej niż A (w trójstopniowej skali ocen A,B,C) przez zakład produkcyjny automatycznie skreśla jego szanse na otrzymanie nowych zamówień.
Rozwijany przez grupy AIAG i Odette Global MMOG/LE to też proces doskonalenia łańcucha dostaw powiązanego z konkretnym zakładem produkcyjnym. Jako taki może być stosowany również przez dostawców automotive, których klienci należą do zawężającej się grupy producentów niewymagających dostosowania się do tego standardu, a także przez firmy spoza branży motoryzacyjnej.

Co nowego w Global MMOG/LE v5?

Dla niektórych organizacji Global MMOG/LE wciąż jest nowością, ale i te przedsiębiorstwa, dla których standard jest znany od wielu lat muszą przygotować się na zmiany. Global MMOG/LE ewoluuje wraz z wymaganiami rynku, a jego współtwórcy chcą narzucić procesom rozwoju SCM w branży nowe, znacznie szybsze tempo. By to osiągnąć w lipcu 2019 roku wydano piątą wersję standardu. Część z producentów OEM będzie wymagać dostosowania się do niego już na początku trzeciego kwartału 2020 roku.

W wersji piątej standardu nowymi elementami są:

  • Dopasowanie wymagań do treści standardu IATF 16949 w obszarach takich jak między innymi tworzenie planów naprawczych, ocena efektywności dostawców czy zaangażowanie poddostawców w proces ciągłego doskonalenia SC.
  • Zwiększenie nacisku na potrzebę skutecznego zarządzania ryzkiem.
  • Wskazanie potrzeby wprowadzenia komunikacji EDI ze wszystkimi partnerami biznesowymi.
  • Wprowadzenie kryteriów dotyczących cyberbezpieczeństwa.
  • Promocje implementacji zaawansowanych narzędzi technologicznych według koncepcji Przemysłu 4.0.

Ogólna liczba pytań w wersji piątej spadła z 197 do 187 jednak ze względu na nowe wymagania oraz zmieniony system punktacji uzyskanie najwyższej oceny przez dostawce będzie znacznie trudniejsze.
Kolejną nowością jest platforma MMOG.np wspierająca proces samooceny. Zastępuje ona całkowicie używane dotychczas arkusze excel, które nie będą wspierały wersji piątej standardu.

Co nowa wersja i rosnąca popularność Global MMOG/LE oznacza dla dostawców branży motoryzacyjnej?

Za cel należy obrać uzyskanie i utrzymanie oceny A według standardu Global MMOG/LE v5 w najbliższych latach, będzie to czynnik decydujący o pozycji rynkowej, a niekiedy wręcz o być lub nie być, zakładów wchodzących w skład sektora Tier 1 i w niedalekiej przyszłości również Tier 2 i Tier3. Chociaż cel jest wspólny to drogę do jego osiągnięcia każde z przedsiębiorstw zaczyna z innego miejsca.

Mając na uwadze rosnące potrzeby firm z branży motoryzacyjnej w zakresie kontroli jakości, firma DSR organizuje szkolenie: „Optymalizacja zarządzania materiałami i logistyką z wykorzystaniem standardu Global MMOG/LE v5.”

Szkolenie Global MMOG/LE prowadzone przez doświadczonego specjalistę z branży motoryzacyjnej, rekomendowanego przez AIAG/Odette, pozwala nabyć praktyczne umiejętności, przydatne do prowadzenia samooceny na potrzeby współpracy z firmami stosującymi ten standard w łańcuchu dostaw. Nasze szkolenie podzielone jest na pierwszą cześć teoretyczną w wersji jednodniowej i drugą też jednodniową na temat nowego standardu dokonywania samooceny MMOG.np. Uczestnicy mogą wziąć udział w każdej jednodniowej sesji oddzielnie lub wybrać szkolenie dwudniowe w specjalnej cenie.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • Wprowadzenie: geneza i koncepcja Global MMOG/LE (dzień 1)
  • Zawartość arkusza samooceny Global MMOG/LE w wersji 5 (dzień 1)
  • Przejście przez proces samooceny Global MMOG/LE w wersji 5 (dzień 1)
  • Praktyczna obsługa nowej aplikacji MMOG.np (dzień 2)

Więcej informacji na temat szkolenia :

Grzegorz Pawłowski

 734 478 889

szkolenia@dsr.com.pl

Więcej o planowaniu produkcji możesz przeczytać na stronie APS 4FACTORY