Wzrasta liczba wynajmowanych i leasingowanych aut

Branża wynajmu i leasingu samochodów, reprezentowana przez firmy skupione w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), odnotowała po pierwszym kwartale 2014 roku 12,5% wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2013. Od początku stycznia do końca marca 16 największych i najważniejszych na polskim rynku firm wynajmu i leasingu pojazdów, należących do PZWLP, wygenerowało blisko 1/4 łącznej sprzedaży nowych samochodów do firm w Polsce.

Łączna flota samochodów firmowych finansowanych i zarządzanych przez 16 kluczowych dla polskiego rynku firm CFM, zrzeszonych w PZWLP, wynosi po pierwszym kwartale blisko 117,5 tys. aut. Stanowi to 75% całego rynku wynajmu długoterminowego w Polsce. Większość, bo aż 77% (90 400) pojazdów znajduje się w leasingu operacyjnym z pełną obsługą (FSL – Full Service Leasing). W leasingu z serwisem (LS – Leasing Service), a więc w niepełnej wersji leasingu operacyjnego z pełną obsługą, pozostaje 14% aut (16 406). Najmniejszą grupę (9%) łącznej floty firm PZWLP stanowią pojazdy w tzw. wyłącznym zarządzaniu (FM – Fleet Management), czyli usłudze zapewniającej przedsiębiorcom tylko opiekę administracyjną i serwisową nad flotą aut służbowych, bez finansowania pojazdów.

– Możliwość zakupu przez cały pierwszy kwartał samochodów z kratką, od których dzięki tzw. okienku derogacyjnemu, przedsiębiorcy będą mogli odliczać 100% podatku VAT przez cały okres eksploatacji, nie miała istotnego wpływu na wyniki odnotowane przez branżę CFM w pierwszych trzech miesiącach roku, mówi Leszek Pomorski, prezes PZWLP. I dalej: -Aut tego typu we flotach firm PZWLP przybyło niewiele, podczas gdy łącznie w tym okresie w Polsce sprzedano ponad 22 tys. samochodów z homologacją ciężarową N1. Natomiast, zaplanowane od kwietnia wdrożenie znaczących zmian prawnych dotyczących VAT od samochodów firmowych, mogło już mieć wyraźny wpływ na decyzje części przedsiębiorców w zakresie zakupu bądź wymiany flot, mówi Pomorski. – Dlatego też, ze względu na nietypową sytuację prawno-podatkową, z jaką mieliśmy do czynienia w pierwszych trzech miesiącach roku, z pełnowartościowymi ocenami oraz wnioskami dotyczącymi aktualnej kondycji branży CFM w Polsce, warto zaczekać do końca pierwszego półrocza. Dane po drugim kwartale, kiedy rynek ustabilizuje się po wprowadzeniu nowych przepisów, będą już w pełni odzwierciedlały obraz branży w 2014 roku, uzupełnia szef PZWLP.

16 należących obecnie do PZWLP firm kupiło w pierwszym kwartale roku łącznie prawie 12,5 tys. nowych samochodów w Polsce, co oznacza, że branża CFM skupiona w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów wygenerowała blisko 1/4 całkowitej sprzedaży aut do firm. Zgodnie z danymi Instytutu Samar, przygotowanymi na podstawie informacji Centralnej Ewidencji Pojazdów, w okresie od stycznia do marca bieżącego roku, w Polsce zostało zakupionych łącznie 55 279 nowych aut zarejestrowanych na firmy, uwzględniając wszystkie podmioty posiadające REGON, od jednoosobowych mikro przedsiębiorstw do dużych korporacji oraz wszelkie formy finansowania – od zakupu za środki własne, przez leasing finansowy, kredyt i wynajem długoterminowy.

Leszek Pomorski mówi: – Zgodnie z szacunkami PZWLP, w Polsce jest obecnie ok. 350 tys. leasingowanych samochodów firmowych, spośród których już 1/3 znajduje się w wynajmie długoterminowym (CFM). Z usługi tej korzystają zarówno bardzo duże korporacje, jak i sektor MSP. Pomimo, że usługa ta jest w naszym kraju wciąż bardzo młoda, istnieje od 18 lat, to konsekwentnie zastępuje starsze oraz mniej opłacalne dla firm formy finansowania aut służbowych, takie jak zakup, czy leasing finansowy.

Pod względem wartości bilansu samochodów oddanych w leasing, na koniec roku 2013 rynek CFM stanowił ponad 45% rynku klasycznego leasingu finansowego aut i wartość ta wzrosła w ciągu 3 ostatnich lat o 5%. Biorąc pod uwagę wartość bilansową aut, w ciągu ostatnich 2 lat, wynajem długoterminowy samochodów urósł o 25% w stosunku do stanu z końca 2011 r., co oznacza, że rozwijał się pod tym względem ponad dwukrotnie szybciej od leasingu finansowego pojazdów firmowych. Na najbardziej rozwiniętych rynkach zachodnioeuropejskich, w wynajmie długoterminowym znajduje się nawet 70% wszystkich leasingowanych samochodów służbowych.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów jest najważniejszą organizacją w branży wynajmu i leasingu pojazdów w kraju, skupiającą obecnie 16 największych funkcjonujących na polskim rynku car fleet management firm. Biorąc pod uwagę wyniki po pierwszym kwartale 2014 roku członków PZWLP oraz niestowarzyszonej, ale wspólnie raportującej ze Związkiem firmy Masterlease, największe pod względem liczebności łącznej zarządzanej i finansowanej floty firmy na polskim rynku CFM to kolejno: LeasePlan Fleet Management Polska (22 746 aut), Masterlease (21 135), Arval (16 008), Alphabet Polska Fleet Management (11 688), Carefleet (9 836).

źródło: PZWLP

AUTOR:  WNP.PL (AG)