Dekarbonizacja ciężkiego transportu i rola wodoru

CNH Industrial, wraz z IVECO i Nikolą, sponsoruje wydarzenie organizowane przez Politico — globalną, bezpartyjną organizację zajmującą się publicystyką polityczną. Celem konferencji jest zachęcenie branży do dyskusji na temat dekarbonizacji ciężkiego transportu oraz roli wodoru. Jest to główny wątek zaangażowania IVECO na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej transportu. Cel ten IVECO realizuje wspólnie z partnerem, firmą Nikola.

Bruksela, 1 października 2020 r.

Komisja Europejska ma ambitne plany osiągnięcia węglowej neutralności do 2050 roku, co będzie odczuwalne przez sektor ciężkiego transportu. Europejski Zielony Ład oznacza nowe przepisy dotyczące akumulatorów i alternatywnych paliw.

Będzie to wyzwaniem dla ciężkiego transportu, który już inwestuje w nowe technologie i pojazdy elektryczne w celu ograniczenia swojego śladu węglowego. Jednak samochody ciężarowe i autobusy odpowiadają za około jedną czwartą emisji w transporcie drogowym w UE, więc droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej w połowie stulecia jest jeszcze daleka.

W wydarzeniu wezmą udział wysokiej rangi politycy z UE, eksperci branżowi i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Będą dyskutować na temat optymalnej drogi do dekarbonizacji ciężkiego transportu oraz możliwej roli wodoru w tym procesie.

W trakcie wydarzenia poruszone zostaną między innymi następujące kwestie:

 • Jaka jest optymalna droga przejścia do zerowej emisji w sektorze transportu drogowego do 2050 roku?
 • Jak decydenci polityczni mogą zadbać o neutralność technologiczną przy uchwalaniu przepisów pod kątem niskowęglowej przyszłości?
 • Czy transport ciężki jest skazany na napędy akumulatorowe, czy też są inne opcje, takie jak wodór?
 • Czy wodór można wykorzystać także w pociągach w podobny sposób jak w samochodach ciężarowych?
 • Jeśli wodór ma być przyszłościowym rozwiązaniem, to czy można go wytwarzać bardziej ekologicznymi metodami?
 • Czy publiczna sieć stacji tankowania wodoru musi być dotowana w całej Europie?

Format: Indywidualny wywiad poprzedzający dyskusję panelową z czterema prelegentami

Miejsce: Pałac Residence (Wetstraat 155, 1040 Bruksela, Belgia)

PROGRAM

16:00   Rejestracja i sprawdzenie działania łączy ze zdalnymi prelegentami

16:30   Powitanie przez moderatora POLITICO

 • Josh Posaner, starszy reporter polityczny

16:35    Słowo wstępne naszego partnera, CNHi/Nikola

 • Gerrit Marx, prezes działu pojazdów użytkowych i specjalistycznych, CNH Industrial

16:40    Indywidualny wywiad z Adiną Ioaną Vălean, komisarz UE ds. transportu

 • Prowadzący: Josh Posaner, starszy reporter polityczny, POLITICO

17:05   Dyskusja panelowa oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników:

 • Jorgo Chatzimarkakis, sekretarz generalny, Hydrogen Europe
 • Artur Runge-Metzger, dyrektor ds. strategii klimatycznej, nadzoru, emisji z sektorów niehandlowych, DG ds. działań w dziedzinie klimatu, Komisja Europejska
 • Ovarith Troeung, dyrektor ds. zielonej mobilności, ENGIE
 • Mechthild Wörsdörfer, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, technologii i perspektyw, Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Moderator: Hanne Cokelaere, reporter, POLITICO

17:55  Uwagi końcowe

Gerrit Marx, prezes działu pojazdów użytkowych i specjalistycznych w CNH Industrial, wygłosi słowo wstępne, otwierając rozmowy na temat kwestii bliskiej naszemu sercu i stanowiącej główną oś partnerstwa zawiązanego między firmami IVECO i Nikola.

Z uwagi na obecną sytuację i zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa wydarzenie odbędzie się wirtualnie. Transmisja na żywo rozpocznie się 1 października 2020 r. o godz. 16:30 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Osoby chcące wziąć udział w cyfrowym wydarzeniu, prosimy o rejestrację na stronie KLIKNIJ TUTAJ>  Liczba obserwatorów jest nieograniczona.

Z programem wydarzenia oraz sylwetkami prelegentów można zapoznać się na stronie internetowej konferencji: https://www.politico.eu/decarbonize-heavy-transport/

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com