Czy ugodowe zakończenie sporu może przyspieszyć proces likwidacji szkód komunikacyjnych?

Aktualnie przyjęło się, że skierowanie sprawy do sądu jest ostatnim etapem procesu likwidacji szkód komunikacyjnych. Jednakże czy złożenie pozwu do sądu w każdej sprawie jest konieczne?

W trakcie zaplanowanej dyskusji przedstawiciele wszystkich stron biorących udział w likwidacji szkód zastanowią się, czy w tym procesie można wypracować model negocjacji Win-Win-Win.

Wierzymy, że dyskusja pozwoli nam lepiej zrozumieć sytuację każdej strony oraz wymienić się pomysłami na poprawę obecnych procedur, aby przyspieszyć proces likwidacji szkód.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.forumubezpieczen.com

Agenda

Zgłoszenia