Zbigniew Sikora

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach  – Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą motoryzacyjną i z firmą SILS Centre Gliwice, gdzie od 2000 roku przeszedł przez wszystkie szczeble zarządzania, począwszy od mistrza zmiany. Proces produkcji i zarządzania firmą poznał więc od podszewki. Dziś zarządza wszystkimi jej działami jako jej zwierzchnik na Polskę. Od 2010 roku pełni funkcje prokurenta. Brał udział i kierował wieloma projektami związanymi z rozwojem firmy na rynku polskim jak i międzynarodowym. Jest promotorem i orędownikiem rozwoju firmy na rynku polskim zarówno w zakresie rozwoju i badań nad obecnymi i nowymi usługami dla branży motoryzacyjnej jak i dla innych dziedzin biznesu. Aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach wymiany wiedzy i integracji partnerów branżowych na rzecz rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i logistycznego w rejonie Śląska i Polski, m.in. w ramach inicjatyw klastrowych.