Zapraszamy do udziału w projekcie „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej”

Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Motoryzacji rozpoczyna realizację Projektu Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej, POWR.02.15.00-00-2002/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Projekt stanowi reakcję na potrzebę zagospodarowania nowej formy kształcenia praktycznego – stażu uczniowskiego w ścisłej korelacji z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy branży motoryzacyjnej.

Głównym celem projektu jest opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych oraz modelowych programów praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich przy maksymalnym zaangażowaniu pracodawców.

Grupą docelową projektu są szkoły i pośrednio uczniowie szkół zawodowych oraz instytucje rynku pracy z branży motoryzacyjnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły zawodowe kształcące na poziomie kwalifikacji technika w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz branżowe szkoły pierwszego stopnia kształcące w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.

Spotkanie inaugurujące wszystkich interesariuszy projektu, z uwagi na panujące obostrzenia,  odbędzie się online w dniu 4 lutego br. o godzinie 16:00.

Harmonogram spotkania

Link do spotkana: https://meet.google.com/hbk-gsdm-nog

Z góry serdecznie dziękuję i wyrażam nadzieję na owocną współpracę

Z poważaniem
Roman Kantorski
Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

 

 


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997