Dzień nauczyciela

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Prezydium Rady oraz członkowie Polskiej Izby Motoryzacji składają Państwu podziękowania za wysiłek...

Spotkanie opiekunów pilotażu oraz autorów modelowego programu praktycznej nauki zawodu i autorów zasad zapewnienia...

Uprzejmie informujemy, że spotkanie opiekunów pilotażu oraz autorów modelowego programu praktycznej nauki zawodu i zasad zapewnienia jakości  Odbędzie się: 01.10.2021 r. (piątek) przy ul....

Opracowanie opinii eksperckiej dla modeli programów praktycznej nauki zawodu – zgłoszenie autora

W celu opracowania opinii eksperckiej Polska Izba Motoryzacji poszukuje 6 autorów - przedstawicieli rynku pracy/specjalistów branżowych, których zadaniem będzie ocena  modelowych programów...

Opracowanie raportów z przebiegu pilotażu praktycznej nauki zawodu i zasad zapewnienia jakości – zgłoszenie...

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesu pilotażu Polska Izba Motoryzacji poszukuje 6 autorów (3 przedstawicieli szkół i 3 przedstawicieli rynku pracy), których...

Autorski projekt PIM „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej” wystartował!

Projekt Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej, POWR.02.15.00-00-2002/20, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, stanowi...