Zakończenie współpracy z Panem Maciejem Brzezińskim

Szanowni Państwo,

Polska Izba Motoryzacji od wielu lat świadczy usługę wyliczenia rzeczywistego kosztu roboczogodziny (RBH) ponoszonej przez serwis, a także certyfikuje warsztaty w przedmiotowym zakresie.

W związku z dokonanymi w tym obszarze zmianami, chcielibyśmy poinformować Państwa o zakończeniu współpracy PIM z Panem Maciejem Brzezińskim – naszym dotychczasowym podwykonawcą usług w zakresie obliczenia RBH.

Mając na uwadze Państwa potrzeby chcemy zapewnić, że PIM nadal będzie kontynuował usługę wyliczenia indywidulanych kosztów roboczogodziny i certyfikacji RBH dla serwisów.

Informację o nowej odsłonie dotychczasowego projektu i audytorach realizujących projekt certyfikacji RBH zostaną Państwu przekazane w indywidualnych wiadomościach mailowych, w najbliższych dniach.

Zaznaczamy również, iż z dniem rozwiązania umowy (tj. 13 października br.) Polska Izba Motoryzacji nie autoryzuje już działań Pana Macieja Brzezińskiego w zakresie zarówno obliczenia stawki RBH, jak i innych projektów realizowanych przez Pana Macieja Brzezińskiego. Wszystkie działania Pana Macieja Brzezińskiego są jego prywatną inicjatywą – nie wspieraną przez PIM.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy Państwa o kontakt z biurem Izby, sekretariat@pim.pl tel. 22 845 01 40, p. Monika Gołoś